Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án xây mới trường THPT Ngô Quyền

Ngày 29/9, UBND thành phố ban hành Quyết đinh số 3684/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (kèm theo thiết kế kiến trúccông trình) Dự án xây mới trường Trung học phổ thông Ngô Quyền tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long.

Hiện nay, Trường THPT Ngô Quyền có diện tích khuôn viên khoảng 6.471,6m2 (bình quân đạt 7,l m2/ học sinh). Theo quy định tại Thông tư 13/2020/TT- BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, diện tích của nhà trường chưa đủ bình quân tối thiểu 10m2/học sinh. Sân dành cho giáo dục thể chất chi có diện tích 420m2 đã hư hỏng, không thể triển khai được hoạt động giáo dục thể chất đa dạng; Nhà trường chưa có hội trường đa năng, đường chạy 100m,...

Sân trường nhỏ hẹp, đường giao thông luôn tắc vào giờ cao điểm tại Trường THPT Ngô Quyền hiện nay

Hơn nữa, Trường nằm trong khu vực đông dân cư, đường giao thông hiện trạng vào Trường THPT Ngô Quyền từ đường Cao Thăng vào rộng khoảng 7m, không có khả năng mở rộng, thường xuyên bị ách tăc vào giờ cao điểm, giờ học sinh tan học. Do đó, việc nghiên cứu quỵ hoạch, dự án đâu tư xây dựng mới Trường THPT Ngô Quyền là phù họp và cân thiết, đáp ứng nhu cầu cho nhân dân khu vực.

Đối với cơ sở vật chất tại Trường THPT Ngô Quyền hiện trạng, bố trí để làm Trường THCS Cao Thắng; khu đất và cơ sở vật chất tại Trường THCS Cao Thắng để mở rộng Trường Tiểu học Cao Thắng, nhằm đáp úng nhu cầu cơ sờ vật chất cho Trường Tiểu học Cao Thắng.

Do đó, Thành phố quyết định đầu tư xây mới trường THPT Ngô quyền có diện tích đầu tư xây dựng giai đoạn 1 là 21.267,7m2; Diện tích đất dự kiến mở rộng Trường THPT Ngô Quyền giai đoạn 2 là 7.424,Om2.

Trường được xây mới đáp ứng được yêu cầu về sự phát triển của nhà trường, cùa ngành giáo dục, việc đầu tư xây dựng mới Trường THPT Ngô Quyền tại phường Hà Khánh có quy mô diện tích đảm bảo theo quy định, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng các tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 (theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT- BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập cho giáo viên và học sinh.

Hồng Hạnh

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 30608