Phường Hà Khánh hướng tới sự hài lòng của người dân

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được cấp ủy, chính quyền phường Hà Khánh chú trọng thực hiện đồng bộ giải pháp xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nhất là đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, từng bước chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, thân thiện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Qua đó, góp phần tạo môi trường thuận lợi, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch hành chính.

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức. Việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân được cán bộ bộ phận “một cửa” phường tuân thủ theo quy trình thiết lập phần mềm một cửa điện tử, thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát, xét duyệt, ký số điện tử...

Để bộ phận “một cửa” hoạt động hiệu quả, UBND phường đã lựa chọn cán bộ, công chức (CBCC) có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc cho từng CBCC bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt các nội dung: không phiền hà, sách nhiễu; không né tránh trách nhiệm; không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc. Đồng thời thể hiện tôn trọng trong giao tiếp; văn minh, văn hóa, lịch sự trong giải quyết công việc; lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc; gần gũi, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện CCHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đảm bảo thủ tục nhanh, gọn, kịp thời, đúng quy định, đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện. Hằng năm, UBND phường rà soát, bổ sung quy chế làm việc, nội quy cơ quan, thực hiện nghiêm việc không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc. Khi người dân thực hiện xong các giao dịch, có thể đánh giá mức độ hài lòng thông qua quét mã QR đánh giá sự hài lòng của người dân tại các bộ phận. Hằng tháng, UBND phường tổ chức họp, đánh giá hoạt động của CBCC tại bộ phận “một cửa”, lấy đó là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại CBCC hằng năm.

Người dân thực hiện quét mã QR đánh giá mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa

Kết quả, trong năm 2023, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường đã tiếp nhận và giải quyết 1.636 hồ sơ TTHC tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến.Trong đó giải quyết trước hạn 1620 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 16 hồ sơ, không có hồ sơ tồn đọng. Qua tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân, có 100% số phiếu rất hài lòng.

Xác định sự hài lòng của người dân là thước đo quan trọng trong đánh giá CBCC cũng như chất lượng hoạt động tại bộ phận “một cửa”, thời gian tới, cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các TTHC, phường Hà Khánh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công tác kiểm soát TTHC, không ngừng nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong giao dịch TTHC được thuận tiện, nhanh chóng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển”.

Thu Hương (phường Hà Khánh)

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 65183