Phường Hà Trung: Tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường, Luật hòa giải ở cơ sở và Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở

Ngày 22/9, UBND phường Hà Trung tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường, Luật hòa giải ở cơ sở và Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở trên địa bàn phường.

Quang cảnh hội nghị

Tại buổi tuyên tuyền, đại diện các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, công chức chuyên môn của phường; các ông (bà) khu trưởng, tổ trưởng tổ dân, tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên 05 khu phố trên địa bàn đã được các tư vấn viên pháp luật tại Trung tâm tư vấn pháp luật Hội luật gia tỉnh truyền tải các nội dung mới của Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội về bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường, các quy định tại địa phương và khu dân cư.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng thời, UBND phường triển khai tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở trên địa bàn phường. Qua đó nhằm phát huy hiệu quả vai trò hòa giải viên trong việc giúp các bên tranh chấp tự giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn trên cơ sở phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội, có ý nghĩa quan trọng góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở cũng như giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở.

Mai Viết Hà (phường Hà Trung)

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 12758