Phường Hà Tu ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”

Ngày 17/9/2023, tại khu phố 1 phường Hà Tu đã tổ chức ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và tổ chức tuyên truyền, tập huấn phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình trên địa khu phố.

 

UBND phường đã xây dựng Kế hoạch triển khai, ban hành Quy định về tiêu chí xây dựng, Quy chế hoạt động của “Tổ liên gia an toàn PCCC” và thành lập các Tổ rà soát, vận động đăng ký tham gia mô hình. Trên cơ sở rà soát của khu phố và đăng ký tham gia mô hình của các hộ dân, UBND phường Hà Tu đã ban hành quyết định thành lập các “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại các khu phố trên địa bàn. Trong đó khu phố 1 đã có 02 “Tổ liên gia an toàn PCCC” được thành lập, ra mắt và triển khai nhiệm vụ.

Ra mắt “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”

Đồng thời, Chi bộ khu phố 1 phường Hà Tu đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho các hộ dân trên địa bàn. Buổi tập huấn, tuyên truyền do các đồng chí Đảng viên 213 làm việc tại đội PCCC Công ty cổ phần than Hà Tu cư trú địa bàn khu phố 1 trực tiếp tuyền đạt kiến thức, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tại hộ gia đình cho các hộ dân và “Tổ liên gia an toàn PCCC” trên địa bàn khu phố.

Công tác tuyên truyền, tập huấn

Trong thời gian tới, UBND phường Hà Tu tiếp tục xây dựng nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, kiến thức, kỹ năng của người dân trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại chính nơi mình sinh sống; đồng thời, mô hình này cũng giúp kết nối các hộ gia đình tại tổ dân phố, khu dân cư, tạo sự thống nhất, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tuyến phố an toàn, phường bảo đảm an ninh, trật tự.v

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 30423