Phường Hồng Hà, Hồng Hải: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

UBND phường Hồng Hà, Hồng Hải tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan.

Tại phường Hồng Hà: Tham dự Hội nghị có đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai, Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ phường Hồng Hà, các ban ngành, đoàn thể và đại diện tổ dân, khu phố trên địa bàn.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

 Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 11/11/2020 quy định về chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng; gồm 06  chương, 36 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Đ/c Nguyễn Trọng Luận - Báo cáo viên Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

 Ngoài các nội dung cơ bản của Luật, các đại biểu dự hội nghị đã được nghe báo cáo viên của Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai quán triệt, tuyên truyền các văn bản có liên quan như: Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ “ Về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển” và Nghị định số 77/2017/NĐ-CP của Chính phủ “ Về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng”, Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia”.

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân về việc chấp hành pháp luật; phát huy vai trò của tổ an ninh tự quản trong cộng đồng gắn với việc thực hiện chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân trên địa bàn.

Phường Hồng Hà

* UBND phường Hồng Hải:  phối hợp Phòng Tư pháp Thành phố Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam. Tham dự, có đồng chí Phạm Thị Hương - Phó Bí thư Đảng ủy phường; lãnh đạo UBND; Lãnh đạo Công an; các cán bộ công chức phường và gần 100 đại biểu là Bí thư-Trưởng khu, Trưởng ban CTMT, Chi hội trưởng các Chi hội Phụ nữ, Chi Hội CCB, Bí thư chi đoàn của 18 khu phố trên địa bàn phường.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đại úy Nguyễn Trọng Luật báo cáo viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 được thông qua có 6 chương với 36 điều, có hiệu lực 01/01/2022. Luật Biên phòng Việt Nam quy định đầy đủ, toàn diện, cụ thể về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc; đặc biệt là quy định rõ nhiệm vụ của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Đồng chí Đại úy Nguyễn Trọng Luật, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, nhân dân năng cao nhận thức về Luật Biên phòng Việt Nam, pháp luật trong thực thi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của đất nước, địa phương và đời sống hàng ngày. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp với các ngành, các cấp xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong giai đoạn hiện nay./.

                                                                                                  Huy Thêm

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 30262