Phường Hồng Hải: Quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 14/5, Đảng ủy phường Hồng Hải tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với Chuyên đề "Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới” với sự tham gia của 1.630 đồng chí Đảng viên trong toàn đảng bộ.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chín, nguyên Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, giảng viên cao cấp, báo cáo viên cấp tỉnh đã giới thiệu các nội dung: Quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với Chuyên đề "Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”; bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về "Con đường cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 94 năm qua”; bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh về "Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Đồng chí Lưu Mạnh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại Hội nghị  

Tiếp đó, đồng chí Lưu Mạnh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường quán triệt Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 07/3/2024 của Đảng ủy phường về  tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với Chuyên đề "Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới" và  thông tin nhanh tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 vào chương trình, kế hoạch gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải bảo đảm nghiêm túc, cụ thể, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 16/5/2023 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn; xây dựng Thành phố Hạ Long kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình; Thành phố di sản - Thành phố hoa và lễ hội.

                                                                    Mỹ Hạnh – Ngọc Khánh

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 22584