Phường Hồng Hải triển khai chuyên đề học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Ngày 21/5, phường Hồng Hải tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 chuyên đề về xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tới dự hội nghị có hơn 200 đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường.

Quang cảnh hội nghị

Chuyên đề học Bác năm 2022 sẽ tập trung vào 3 nội dung chính, đó là: các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, Đảng viên; về năng lực công tác của người cán bộ, Đảng viên và về vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, Đảng viên.

Các đại biểu dự hội nghị

Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, mỗi cán bộ, Đảng viên phải luôn nỗ lực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; đặc biệt rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống; trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật… Qua đó có ý chí tự lực, tinh thần lao động sáng tạo, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Mỗi cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tự liên hệ bổ sung nội dung thực hiện chuyên đề vào bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của cá nhân; kết quả thực hiện là một nội dung để kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 2022. 

 Huy Phương

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 26644