Phường Tuần Châu sơ kết hai năm rưỡi thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chiều ngày 8/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Tuần Châu tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm rưỡi thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường. Đồng chí Lê Việt Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường chủ trì Hội nghị.

Sau 2,5 năm (từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2022) Đảng ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường đã thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị

Thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả về công tác phòng, chống dịch; giữ vững địa bàn “An toàn - ổn định - Phát triển trong trạng thái bình thường mới”. Thực hiện rà soát đối tượng tiêm vắc xin phòng chống Covid -19 cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm; triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5-11 tuổi đảm bảo tuyệt đối an toàn; xây dựng lịch tiêm vắc xin phòng Covid -19 mũi 4 cho các đối tượng đủ điều kiện trên địa bàn phường theo kế hoạch của thành phố. Tiếp tục chỉ đạo, điều hành linh hoạt, chủ động, quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức triển khai cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 29/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ phường về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND phường về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19; giữ vững đà tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; rà soát, định hướng nghiên cứu và hoàn chỉnh các quy hoạch trên địa bàn”.

                                                           Thanh Bình (Phường Tuần Châu)

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 50291