Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư

Chiều 22/4, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thuỷ sản. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị tại đầu cầu TP Hạ Long.

Để đẩy mạnh công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, bảo đảm phát triển bền vững ngành thuỷ sản, Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xác định công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành Thuỷ sản. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là các cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu ở các ngành, địa phương. Cùng với đó, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; bảo đảm công cụ, phương tiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng chấp pháp trên biển; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, nhất là với các nước Châu Âu, tăng cường biện pháp ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của các bên liên quan; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC) trong năm 2024. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chủ trương của Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các quy hoạch, chiến lược, chương trình quốc gia liên quan đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngành Thuỷ sản.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận các vướng mắc, hạn chế còn tồn tại và phương hướng thực hiện Chỉ thị số 32 một cách hiệu quả nhất, thể hiện quyết tâm cao trong triển khai thực hiện những giải pháp trong công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành Thủy sản.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những giải pháp triển khai thực hiện cụ thể với quyết tâm cao của các bộ, ngành và địa phương ven biển đã được nêu tại hội nghị. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần này để triển khai một cách cụ thể, hiệu quả trong thực tế. Qua đó, thực hiện thành công các yêu cầu, mục tiêu được đặt ra trong Chỉ thị 32 của Ban Bí thư.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định không chỉ để Việt Nam gỡ cảnh bảo “Thẻ vàng” mà còn là giải pháp bảo đảm phát triển bền vững ngành Thuỷ sản; đảm bảo sinh kế cho hàng triệu ngư dân và người lao động có liên quan. Đồng thời, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của Việt Nam trên thế giới.

Hồng Phương, Ngọc Khánh

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 22018