Sinh hoạt Chuyên đề: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

Ngày 17/3, Đảng ủy Cơ quan Thành ủy tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ mở rộng với chuyên đề: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí: đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT thành ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thành ủy. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có các đại biểu Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Cơ quan Chính quyền, Khối đơn vị kinh tế tư nhân Thành phố và đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Thành ủy, các chi bộ: Phòng Nội vụ, Thanh tra Thành phố.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Trong chương trình, Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ủy đã báo cáo về vị trí, vai trò, phân biệt các loại hình, những nguyên tắc, nội dung, quy trình trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng… Chuyên đề cũng giới thiệu những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra giám sát Trung ương, Tỉnh và Thành phố. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trên địa bàn Thành phố đã được cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV đến nay: Cấp uỷ thành phố đã kiểm tra đối với 465 lượt tổ chức đảng; 792 lượt đảng viên, trong đó có 381 lượt cấp ủy viên các cấp, chiếm 48% so với số đảng viên được kiểm tra; giám sát 506 tổ chức đảng, 1.097 đảng viên, trong đó có 152 lượt cấp ủy viên các cấp, chiếm 14% so với số đảng viên được giám sát. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và cấp cơ sở đã thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 10 tổ chức đảng, 68 đảng viên; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với 40 tổ chức đảng; kiểm tra thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 40 tổ chức đảng; giám sát đối với 496 lượt tổ chức đảng, 947 lượt đảng viên, trong đó có 456 lượt cấp ủy viên các cấp, chiếm 48% đảng viên được giám sát. Qua phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và giải quyết đơn thư đã xem xét chuyển 09 lượt vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ, truy tố, xét xử 03 vụ/04 bị can tạo sức răn đe, chấn chỉnh đội ngũ, được dư luận quan tâm, ghi nhận; đồng thời, qua giám sát đã kiến nghị chuyển đổi vị trí công tác 04 trường hợp; thực hiện chuyển đôi vị trí công tác theo định kỳ quy định đối với 483 trường hợp. Những kết quả đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Các đồng chí đảng viên Đảng ủy cơ quan Thành ủy sôi nổi thảo luận,

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên đã sôi nổi thảo luận với những ý kiến thiết thực, liên hệ thực tế đơn vị, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trong Đảng bộ Cơ quan Thành ủy là rất cần thiết, góp phần nâng cao trách nhiệm đảng viên, năng lực sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả tham mưu công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cơ quan và Đảng bộ Thành phố. Do đó, tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề gắn với chức trách, nhiệm vụ cụ thể là rất cần thiết và cần tiếp tục nhân rộng, đồng thời cần nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện sau mỗi chuyên đề để chuyển hóa nội dung chuyên đề thành bài giảng, cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ. Tiếp tục tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề gắn với nâng cao nhận thức, thực hành phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao chất lượng công tác dân vận trong vận động nhân dân thực hiện công tác VSMT, thực hiện Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”, thực hiện chủ đề công tác năm 2023...

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT thành ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thành ủy phát biểu kết luận tại buổi sinh hoạt chi bộ

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thành ủy kết luận các nội dung, đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng thời giao các Chi bộ tích đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt, nghiên cứu thực hiện các chuyên đề và chuẩn bị công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Cơ quan Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Hồng Hạnh – Ngọc Khánh

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 15916