Sơ kết công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 26/3, Tiểu ban Tuyên truyền Ủy ban Bầu cử Thành phố tổ chức hội nghị sơ kết đợt 1 công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban tuyên truyền bầu cử Thành phố chủ trì hội nghị.

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo báo cáo tại hội nghị

Tính đến thời điểm này, công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn toàn Thành phố được triển khai thực hiện tích cực, đúng tiến độ. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy đã bám sát các kế hoạch chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban bầu cử Thành phố và Kế hoạch tuyên truyền của Tiểu ban tuyên truyền bầu cử Thành phố để xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở liên quan đến công tác bầu cử, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm về tiến độ, hiệu quả công tác tuyên truyền bầu cử Đợt 1; đẩy mạnh tuyên truyền rõ nét về việc thành lập và công bố các Ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử; việc phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân và số đơn vị bầu cử ở mỗi cấp; công tác chuẩn bị và kết quả tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai bảo đảm chu đáo, dân chủ, hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Nội dung tuyên truyền được truyền tải rộng rãi, đảm bảo tính đại chúng, thời sự và đa dạng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã biên tập các nội dung thông tin tuyên truyền về Cuộc bầu cử trên bản tin sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 01, 02, 03/2021; tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch liên quan đến Cuộc bầu cử trên không gian mạng; tăng cường đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội... với trên 170 tin, bài liên quan đến thông tin về Cuộc bầu cử; chia sẻ trên 60 tin, bài phản bác, đấu tranh lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về Cuộc bầu cử. Cơ quan Truyền thông văn hóa của Thành phố đã xây dựng các chuyên mục, thực hiện 51 tin, bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thành phố; 84 tin, bài, phóng sự phát thanh, truyền hình; tuyên truyền 53 tin, bài trên fanpage “Truyền hình Hạ Long” … Các hình thức tuyên truyền được vận dụng thực hiện triệt để, linh hoạt và có nhiều sáng tạo. Các thành viên trong tiểu ban đã thể hiện rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử theo đúng chức năng, vai trò. Các thành viên phối hợp tích cực, đảm bảo nghiêm túc trong chế độ thông tin, báo cáo, triển khai tuyên truyền.

Các thành viên tiểu ban tuyên truyền báo cáo về công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền bầu cử trong đợt 1 đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thành phố nắm được các mốc thời gian cơ bản của Cuộc bầu cử; về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử; đồng thời nhận thức rõ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc tham gia bầu cử và xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị đã nghe các thành viên tiểu ban tuyên truyền báo cáo về công tác tuyên truyền của các cơ quan, đoàn thể, những kết quả đạt được và những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, nêu đề xuất, kiến nghị để đảm bảo công tác tuyên truyền hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực đến đông đảo cử tri và mọi tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông & Văn hóa báo cáo tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận sự cố gắng của các thành viên Tiểu ban tuyên truyền và biểu dương kết quả đạt được của các cơ quan chuyên môn trong công tác tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố kết luận hội nghị

Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các thành viên phải tăng cường công tác tuyên truyền, trong đó nội dung tuyên truyền cần bám sát vào kế hoạch 02/KH-MTTQ, thông báo 02/TB-TBTT, kế hoạch 03/KH-TBTT về tuyên truyền Cuộc bầu cử. Công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức tùy theo từng địa bàn, từng địa phương cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả. Đồng chí yêu cầu đến trước ngày 10/5 phải hoàn thành công tác trang trí, đặc biệt rà soát chính xác, đề xuất cụ thể, báo cáo Thành phố đầu tư hệ thống tuyên truyền trực quan. Từng thành viên bám sát nhiệm vụ đã phân công, nắm chắc tình hình dư luận, cáo báo cáo công việc theo tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần quan trọng vào thành công của Cuộc bầu cử./.

Hồng Phương- Ngọc Khánh

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 15213