Tăng cường công tác PCCC rừng trên địa bàn Thành phố mùa hanh khô năm 2022-2023

UBND Thành phố mới có văn bản số 8390/UBND chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn Thành phố mùa hanh khô năm 2022-2023.

Mùa hanh khô là thời điểm cần đặc biệt nâng cao cảnh giác để hạn chế xảy ra cháy rừng

Theo đó, để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy rừng và thiệt hại gây ra trong mùa khô hanh, UBND Thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị và các chủ rừng, đối tượng được giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh và Thành phố về công tác này. Các phường, xã chủ động phối hợp với các phòng ban, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các quy định về PCCC rừng; trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp. Cùng với đó, chỉ đạo Ban chỉ đạo PCCR cấp xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng thực hiện biện pháp PCCR; bố trí lực lượng trực PCCCR , kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực có nguy cơ cháy cao; yêu cầu các chủ rừng, đối tượng nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng thực hiện ngay các biện pháp vệ sinh, xử lý thực bì, giảm vật liệu cháy để đảm bảo quy định PCCCR.

UBND Thành phố cũng giao Hạt Kiểm lâm Thành phố tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến nội dung này và phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC hướng dẫn xây dựng, tham gia ý kiến vào phương án PCCCR của các chủ rừng theo quy định. Khi xảy ra cháy rừng phải kịp thời báo cáo, huy động lực lượng triển khai các phương án chữa cháy để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

                                         Thu Hường

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 17612 Tổng lượt truy cập 8746532