Tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về bình đẳng giới

Sáng 28/11, UBND thành phố Hạ Long phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới trong các gia đình.

Tham gia tập huấn, trên 200 đại biểu là cán bộ công chức văn hóa các xã phường, đại diện tuyên truyền viên các thôn, khu phố trên địa bàn đã được hiểu rõ hơn về  khái niệm bình đẳng giới và những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới; những dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực cơ sở giới; bình đẳng giới trong gia đình, các hình thức bạo lực giới và biện pháp phòng, chống bạo lực xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em; các tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Quang cảnh hội nghị

Những năm qua, công tác bình đẳng giới, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm, triển khai đồng bộ, thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp nên công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng bất bình đẳng giới trong  một số ngành, lĩnh vực; tình trạng bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em vẫn còn diễn ra, ngày càng tinh vi, phức tạp…

Hội nghị tập huấn lần này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân; tăng cường nguồn lực cho việc thực hiện bình đẳng giới, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới và công tác gia đình ở cơ sở. Qua đó tiếp tục thực hiện tốt các chiến lược, chương trình, kế hoạch về công tác bình đẳng giới, công tác gia đình, nhất là chương trình về phòng chống bạo lực gia đình.

Phương Loan – Đoàn Việt

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 16706