Thành phố Hạ Long- Một năm bứt phá

Năm 2022 khép lại với những dấu ấn khó quên. Một năm đầy biến động, thách thức do tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng đánh dấu sự nỗ lực, vươn lên về thế và lực của Thành phố thủ phủ. Những chỉ tiêu đạt và vượt trên tất cả các lĩnh vực là minh chứng thể hiện sự đồng tâm, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hạ Long trong thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tập trung công tác xây dựng Đảng

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh những tháng đầu năm dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng rất nhanh sau dịp Tết Nguyên đán. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã tập trung cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo với sự quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt sáng tạo, sự đoàn kết nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt kết quả nổi bật.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thành phố tích cực triển khai đồng bộ, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong, vừa giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, trật tự.

Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Xác định nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng, vấn đề được Thành phố quan tâm triển khai ngay từ đầu năm 2022 là tăng cường đoàn kết, thực hành dân chủ trong Đảng và trong xã hội, tạo thành khối thống nhất trong toàn Đảng bộ cùng hướng về mục tiêu chung xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. 3/3 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng vượt nghị quyết. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tạo được chuyển biến trong nhiều mặt, có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới gắn với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Điểm nhấn là lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố và đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Trên địa bàn thành phố có 82.717 cử tri/84.545 cử tri đi bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 98%). Trong đó có 26/33 thôn, khu phố hoàn thành với tỉ lệ 100% người dân đi bỏ phiếu. Cử tri đã phấn khởi tham gia bầu cử trưởng, thôn, bản, khu phố ở 243/243 thôn, khu của 33 phường, xã nhằm chọn người đủ tư cách, phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư và nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.

Cử tri phấn khởi tham gia bầu cử trưởng, thôn, bản, khu phố

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường; tập trung chỉ đạo thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và theo chỉ đạo mới của cấp trên. Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh thông tin truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

Duy trì tăng trưởng 2 con số

Đối diện với nhiều khó khăn, thách thức gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, song với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Thành phố đã tiếp tục phát huy những thuận lợi, chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm 2022: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, giữ vững đà tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao".

Theo đó, kinh tế của Thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng, đạt 15,9%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Khách du lịch đến Hạ Long dịp nghỉ lễ 2/9

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt gần 49.000 tỷ đồng, tăng 15,9 % so với năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt gần 80.000 tỷ đồng. Thành phố đón 7,1 triệu lượt khách, bằng 444% so với năm 2021. Đã hình thành một số sản phẩm, điểm đến du lịch mới, đa dạng các sản phẩm du lịch, khai thác du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc tại các xã vùng cao. Tổ chức thành công nhiều sự kiện, chương trình, lễ hội, sự kiện điểm nhấn thu hút, kích cầu du lịch.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng đạt 122.790 tỷ đồng, tăng 16,0% so với năm 2021. Tập trung các giải pháp triển khai Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 16/01/2022 của Tỉnh ủy về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến chế tạo giai đoạn 2020 – 2025. Giảm dần tỷ trọng các ngành công nghiệp khai khoáng xuống còn 11,6 %, đảm bảo chuyển dịch kinh tế theo hướng từ “nâu” sang “xanh”.

Trồng quế tại xã Đồng Sơn

Giá trị sản xuất ngành Nông, lâm và ngư nghiệp đạt gần 1.400 tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm 2021. Năm 2022 thành phố đã trồng 956,8 ha rừng cây gỗ lớn với các loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, hiệu quả lâu dài.

 Hiện 12/12 xã của thành phố đã đạt chuẩn Nông thôn mới (trong đó có 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao), 21/21 phường của Thành phố đạt chuẩn “Đô thị văn minh”. Thành phố cũng đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố với tỷ lệ phiếu hài lòng cao trên 99,6%. Hiện tại, hồ sơ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của Thành phố đã được Hội đồng thẩm tra của tỉnh thẩm tra, đồng ý và đề nghị các Bộ, ngành Trung ương thẩm định, xét, công nhận Thành phố Hạ Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự kiến hết năm 2022, thành phố Hạ Long sẽ được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, hoạt động cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn Thành phố đang dần được hình thành và phát triển thành một loại hình kinh tế đem lại giá trị gia tăng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.

Năm 2022, Thành phố đã quyết liệt chỉ đạo công tác điều hành thu - chi ngân sách; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu NSNN.Thu nội địa các chỉ tiêu Thành phố thu (không tính tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt đất, mặt nước, phí tham quan vịnh Hạ Long) tăng 15,1% (nghị quyết giao 15%); Tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân đạt 57,5% trong tổng chi ngân sách (nghị quyết giao trên 55%).

Thực hiện 3 đột phá chiến lược

Năm 2022, TP Hạ Long tiếp tục kiên trì thực hiện phương châm lấy đầu tư công dẫn dắt, thu hút mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực.

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tuyến đường từ Mỏ Đông, xã Sơn Dương đến trung tâm xã Đồng Sơn

Với quyết tâm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông cho các xã vùng cao, tạo kết nối vùng và khu vực từ vùng thấp, vùng động lực, vùng phát triển với vùng khó khăn, năm 2022, TP Hạ Long đã dành hàng nghìn tỷ đồng để triển khai các dự án trọng điểm, mang tính kết nối như: Nâng cấp, cải tạo, mở rộng đoạn từ nút giao cầu vượt đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn thôn Trại Me, xã Sơn Dương đến thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, TMĐT gần 813 tỷ đồng; Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tuyến đường liên xã, đoạn đường từ Mỏ Đông, xã Sơn Dương đến trung tâm xã Đồng Sơn, TMĐT 375 tỷ đồng; Đường đấu nối Quốc lộ 279 đến Tỉnh lộ 342, thành phố Hạ Long, TMĐT trên 320 tỷ đồng; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đồng Cao - Đò Bang, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, TMĐT gần 187 tỷ đồng. Ngay sau khi ký hợp đồng với chủ đầu tư, các nhà thầu đã tập trung nhân lực, vật lực, phương tiện dốc sức đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhiều công trình trọng điểm sẽ hoàn thành vào tháng 9/2023, chào mừng 60 năm thành lập Tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh việc tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, TP Hạ Long cũng đã dành nguồn lực thỏa đáng, đồng thời quyết liệt chỉ đạo thực hiện các dự án theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước là 50% trên một dự án, nhân dân các địa phương đã tích cực hiến đất, đóng góp kinh phí hoàn thành 18 dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 173 tỷ đồng. Những tuyến đường mới khang trang, rộng rãi, sạch đẹp đã làm thay đổi bộ mặt đô thị nhiều năm phải chịu cảnh đường nhỏ hẹp, xuống cấp, lụt lội, nhếch nhác, đi lại khó khăn, mở ra một không gian đô thị phát triển với kết cấu hạ tầng giao thông trong – ngoài khu dân cư đang dần đồng bộ.

Tuyến đường tại phường Bãy Cháy được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy 

Trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, các đơn vị thuộc UBND Thành phố, đặc biệt là các đơn vị chủ trì chỉ số đã chủ động xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số do mình phụ trách. Đến hết năm 2022 có 1.075 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 107,5% kế hoạch. Thành phố đã triển khai thí điểm hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức công dân thực hiện 47 TTHC thuộc 9 lĩnh vực tại 4 điểm giao dịch của bưu điện tại các phường, xã (Hà Tu, Giếng Đáy, Việt Hưng, Thống Nhất). Tại Trung tâm Hành chính công Thành phố đã tiếp nhận trên 303.500 hồ sơ, đã giải quyết gần 299.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,58%, cáo hơn 1,21% so với năm 2021.  100% công dân được khảo sát đánh giá rất hài lòng và hài lòng, không có đánh giá không hài lòng.   

Về phát triển nguồn nhân lực, thành phố rất chú trọng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp thông qua việc phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và các ngành chuyên môn mở 72 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn với tổng số trên 7400 lượt người tham giaCử 178 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh tổ chức. 

Phát triển văn hoá xã hội hài hoà với phát triển  kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân

Cùng với phát triển kinh tế, Hạ Long đặc biệt quan tâm đến phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tập trung triển khai thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, thu hút được sự quan tâm đông đảo của quần chúng nhân dân, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh.

Hạ Long tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ IX

Trong năm, tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hạ Long lần thứ IX. Tuyển chọn các vận động viên và tham gia Đại hội TDTT Tỉnh Quảng Ninh, đạt Nhất toàn đoàn và tiếp tục giữ vững là địa phương dẫn đầu phong trào thể thao thành tích cao và thể thao phong trào của Tỉnh.

Thành phố Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09 và Kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số năm 2022; vận hành và tổ chức đánh giá việc thí điểm Trung tâm điều hành thành phố thông minh; thành lập và ra mắt 243 tổ công nghệ số cộng đồng. Ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin thực hiện lộ trình chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số.

Trong giáo dục và đào tạo, thành phố tích cực đổi mới phương pháp, chú trọng giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, quan tâm đến giáo dục thể chất, hoạt động nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ khởi nghiệp, hướng nghiệp trong trường phổ thông. Tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh về chất lượng và số lượng giải học sinh giỏi các cấp. 

Năm 2022, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 7.250 /6.500 lao động đạt 111,5% KH; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 89,2%; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,9%. Đến hết năm 2022, thành phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Trung ương MTTQ công nhận Thành phố Hạ Long và 33 xã, phường không còn nhà ở dột, nát.

Công tác giải quyết đơn thư được chỉ đạo quyết liệt, một số vụ việc kéo dài được xử lý dứt điểm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ; đảm bảo an toàn, an ninh các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại diễn ra trên địa bàn thành phố. Tổ chức thành công Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại các xã, phường trên địa bàn và tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố năm 2022.

Tập trung những nhiệm vụ then chốt, bản lề

Để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu năm UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch về kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP); ban hành chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của tỉnh, Thành phố về nhiệm vụ phát triển KT-XH, về thực hiện chủ đề công tác năm 2022. Đặc biệt, Thành phố đã tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ có tính then chốt, bản lề nhằm tạo động lực để phát triển KT-XH năm 2022 và những năm tiếp theo.

Điển hình như việc huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng. Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt triển khai giải pháp đẩy mạnh đầu tư, xây dựng các dự án, công trình từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn ngoài ngân sách; đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, thủ tục hành chính...

Đặc biệt, việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường tiếp tục được nâng cao. Hạ Long cũng xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước. Trong năm 2022 đã hoàn thành công tác lập Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, được Hội đồng thẩm định đánh giá Đồ án quy hoạch quốc gia thẩm định; hoàn thiện Đồ án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Một góc Thành phố Hạ Long

Năm 2022 đã qua đi với bao khó khăn và thử thách. Hạ Long, một thành phố trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Tỉnh đang vươn mình trong vận hội mới, với thế và lực mới. Năm 2023, Thành phố xây dựng chủ đề công tác năm là: “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng cuộc sống Nhân dân”. Xác định những thuận lợi, thời cơ, song cũng không ít khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra của Hạ Long là hết sức quan trọng, đòi hỏi sự thống nhất cao trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Năm mới 2023 đang về với bao niềm tin và hy vọng. Vẫn còn đó nhiều thách thức phải vượt qua, nhiều mục tiêu cần chinh phục. Bằng cả niềm tin, ý chí, trách nhiệm và hành động, Thành phố Hạ Long nhất định hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Với định hướng, tầm nhìn chiến lược đã và đang được tạo lập, TP Hạ Long sẽ hình thành nên một đô thị văn minh, hiện đại, hội tụ đầy đủ những dịch vụ tiện ích hữu hiệu, thực sự sẽ là nơi cần đến và đáng sống của người dân cả nước và du khách quốc tế.

Hồng Phương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 5993 Tổng lượt truy cập 10785997