Thành phố họp phê duyệt quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc Công ty Hoa Sơn

Ngày 2/11, Thành phố tổ chức họp phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng trụ sở làm việc Công ty Hoa Sơn tại phường Hà Tu.

Thông tin quy hoạch chi tiết xây dựng trụ sở làm việc Công ty Hoa Sơn tại phường Hà Tu.

Theo quyết định, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trụ sở làm việc, nhà kho, nhà giao ca của Công ty CP Hoa Sơn gồm 2 khu có tổng diện tích 5.770, 04 m2.

Tại cuộc họp, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu UBND phường Hà Tu có trách nhiệm Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng; kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng, đất đai tại phần diện tích Công ty CP Hoa Sơn đã tự ý giao cho các hộ dân; xây dựng, phê duyệt kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch theo hướng tiết kiệm, hiệu quả loại bỏ diện tích nhà ở tập thể cán bộ nhân viên; mở rộng diện tích ra phía Tỉnh lộ 336 đảm bảo kết nối giao thông phù hợp với quy hoạch phân khu 3 tại các phường hà Tu, Hà Phong, Hà Trung.

Thái Ngạn – Đoàn Việt

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 4963