Thành phố họp rà soát cho ý kiến sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất dôi dư

Ngày 19/9, Thành phố họp rà soát cho ý kiến sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất dôi dư và các cơ sở nhà, đất của các cơ quan cấp trên, ngành dọc quản lý trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 3 nhà đất theo danh mục tại Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 10/4/23 gồm: trụ sở cũ trường mầm non Tuần Châu, trụ sở cũ của UBND xã Thống Nhất, Nhà khách UBND huyện Hoành Bồ cũ. Cùng với 9 nhà đất phòng Tài chính – Kế hoạch để xuất bỏ ra khỏi danh mục nhất đất dôi dư do rà soát là đất trồng, nhà đất sử dụng không hiệu quả, 4 nhà đất đã tạm giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc. Cuộc họp cũng cho ý kiến 8 nhà đất dôi dư phát sinh ngoài danh mục bao gồm Trụ sở Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Quảng Ninh, trạm y tế xã Sơn Dương, các điểm trường cũ các trường mầm non Hoa Mai, TH và THCS Đồng Sơn, Bằng cả, Tân Dân, Núi Mằn.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: các phòng ban chức năng cập nhật lại các thông tin các phường xã liên quan đến thay đổi mục đích sử dụng đất, các điểm trường; rà soát nhà đất dôi dư nằm và không nằm trong kế hoạch 155 phải có báo cáo UBND thành phố; phòng QLĐT và TNMT rà soát lại đất nhà dôi dư của các cơ quan đơn vị ngành dọc dự kiến bàn giao thành phố. Phòng TCKH tham mưu UBND thành phố thủ tục hồ sơ để sửa chữa, thay thế thiết bị cũ khi tạm giao cho các đơn vị khác quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc.

Hồng Hạnh – Ngọc Khánh

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 59030