Thành ủy giao ban kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị

Ngày 21/9, Thường trực Thành ủy tổ chức giao ban với Bí thư Đảng ủy các xã, phường về kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” 9 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2022. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì.

Quang cảnh hội nghị

Việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, trong 9 tháng năm 2022 trên địa bàn thành phố đã được Thường trực Thành ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm, đúng quy định. Một số vụ việc bức xúc, đoàn đông người (ở phường Hà Khẩu, Giếng Đáy) được nắm bắt và chỉ đạo giải quyết kịp thời, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác tiếp nhận, rà soát, phân loại, chuyển đơn, đôn đốc giải quyết đơn thư được duy trì thường xuyên, có hiệu quả.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế, đó là: quá trình giải quyết đơn thư vẫn còn một số nội dung chậm, muộn, chưa bảo đảm thời gian theo quy định; Công tác tuyên truyền, vận động, hòa giải ở cơ sở có nơi, có thời điểm hiệu quả chưa cao; Công tác nắm tình hình giải quyết kiến nghị của Nhân dân tuy được quan tâm chỉ đạo nhưng có việc, có thời điểm chưa sâu sát.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chỉ đạo hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố khẳng định, thời gian qua việc tổ chức thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị được Thành ủy triển khai, thực hiện nghiêm túc, thể hiện rõ trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong việc thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; nội dung các buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân đi vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề nổi cộm trong Nhân dân. Trong thời gian tới các phường xã, cơ quan chức năng tiếp tục rà soát lại các nội dung liên quan đến thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW; Đổi mới phương thức tiếp công dân và giải quyết đơn thư. Từ nay đến hết năm 2022 giải quyết xong giá đất để tổ chức giao đất tái định cư cho các trường hợp thu hồi đất GPMB. Trong quý I năm 2023 phải giám sát xong việc thực hiện nhiệm vụ của năm 2022.  

Hồng Phương

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 40641