Thành ủy Hạ Long: Hội nghị tổng kết công tác đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 2/8, Thành ủy Hạ Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Cùng với điểm cầu Trung tâm, Hội nghị được thực hiện trực tuyến tới 33 điểm cầu trên toàn Thành phố. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Đảng bộ Thành phố Hạ Long hiện có 56 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, gồm 53 Đảng bộ và 03 chi bộ với tổng số 21.482 đảng viên; có 639 chi bộ trực thuộc 53 Đảng bộ cơ sở.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì Hội nghị

Đại hội chi bộ các thôn, khu phố trực thuộc đảng bộ cơ sở được tổ chức ngay sau cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố (nhiệm kỳ 2022 - 2025) tổ chức trong một ngày 05/6/2022 (chủ nhật) đã thành công tốt đẹp đã bầu ra 243 trưởng thôn, khu phố với chủ trương “Dân tin -  Đảng cử”, là nhân sự giới thiệu để bầu bí thư chi bộ tại đại hội. Đại hội các chi bộ trực thuộc diễn ra trong tháng 7 tập trung từ ngày 01 - 20/7/2022, trong đó đại hội chi bộ thôn, khu tổ chức đồng loạt trong một ngày 03/7/2022 theo đúng chủ trương của Tỉnh ủy. Tính đến hết ngày 26/7/2022, toàn thành phố đã hoàn thành đại hội của 639/639 (đạt 100%) chi bộ trực thuộc, bầu 2.160 đồng chí cấp uỷ đảm bảo số lượng cấp uỷ theo dự kiến.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành ủy điều hành thảo luận tại điểm cầu Trung tâm

Đồng chí Bùi Đức Đoàn, Chủ tịch MTTQ Thành phố Hạ Long phát biểu tham luận

Phát biểu kết luận tại Hội nghị Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đánh giá, Đại hội đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn và thực sự là ngày hội trong các khu dân cư, sẵn sàng cho một nhiệm kỳ mới, đột phá mới trong xây dựng Đảng toàn diện và thúc đẩy sựu nghiệp xây dựng Thành phố Hạ Long. Để triển khai thực hiện có nhiệm quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong báo cáo chính trị của các chi bộ trực thuộc, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các đảng bộ cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung như: Các cấp ủy cơ sở tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức đại hội chi bộ theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 129 của Ban Thường vụ Thành ủy; Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 30/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; Ngay sau đại hội, các chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết; xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo nhiệm kỳ, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; Các chi bộ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy cấp trên chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, cơ sở; Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, trọng tâm là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Các đảng bộ cơ sở phân công cấp ủy dự sinh hoạt tại các chi bộ; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên.

Đồng chí cũng nhấn mạnh trong hơn 2 năm qua, các tổ chức đảng, đặc biệt các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, đội ngũ chi uỷ, bí thư, trưởng thôn là những người hoạt động không chuyên trách đã có nhiều đóng góp trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của tỉnh, thành phố đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, địa bàn an toàn, ổn định; địa bàn thôn, khu luôn là cánh tay nối dài, đắc lực của Đảng; để có được những kết quả trên là do có sự cống hiến, đóng góp hết mình của các đồng chí Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ chi uỷ, bí thư, phó bí thư của 639 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nói chung, đặc biệt là các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2020-2022 và chúc các đồng chí tiếp nối, phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành các chỉ tiêu, phương hướng Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra.

Đỗ Hương – Huy Phương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 15731 Tổng lượt truy cập 4765302