Thành ủy Hạ Long thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 23/5, Thành ủy Hạ Long tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình nhân sự đề nghị BTV Tỉnh ủy xem xét giới thiệu bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì.

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố để thảo luận, tiến hành giới thiệu nhân sự

Ngày 21/4/2023, BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành quyết định số 1015-QĐ/TU điều động đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Hạ Long thôi giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hạ Long, nhiệm kỳ 2020-2025 để đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 01/5/2023. Đồng thời, ngày 28/4/2023, đồng chí Vũ Văn Diện có Đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Hạ Long, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố lấy ý kiến giới thiệu nhân sự

Để kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố, BTV Thành ủy đã báo cáo BTV Tỉnh ủy, xin chủ trương kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026. BTV Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo, đồng ý chủ trương thực hiện quy trình kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định sau khi HĐND thành phố miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Vũ Văn Diện.

Cán bộ chủ chốt thành phố bỏ phiếu giới thiệu nhân sự

Trên cơ sở đó, Thành ủy Hạ Long đã tổ chức hội nghị BTV Thành ủy, hội nghị BCH Đảng bộ thành phố, hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố để tiến hành quy trình nhân sự 5 bước theo đúng quy định nhằm thảo luận, đề xuất, thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, quy trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hạ Long nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được BTV, BCH Đảng bộ và cán bộ chủ chốt thành phố thống nhất đề nghị BTV Tỉnh ủy xem xét giới thiệu bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phương Loan – Đoàn Việt

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 4983