Thông báo mời quan tâm (lần 2) về việc tham gia xây dựng giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn TP Hạ Long

Phòng Tài chính - Kế hoạch được UBND thành phố Hạ Long giao chủ trì thuê đơn vị tư vấn xây dựng giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án đảm bảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố Hạ Long, phòng Tài chính - Kế hoạch kính mời các đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia xây dựng giá đất các dự án trên địa bàn thành phố Hạ Long đến phòng Tài chính - Kế hoạch để tìm hiểu các thông tin cụ thể về các dự án.

- Thời gian: Từ ngày 06/5/2022 đến ngày 15/5/2022 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm: Phòng Tài chính - Kế hoạch, tầng 3 Trụ sở HĐND và UBND thành phố Hạ Long, số 2 Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 15442