Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2022 thuộc UBND thành phố Hạ Long

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2022 thuộc UBND thành phố Hạ Long

UBND Thành phố Hạ Long Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2022 thuộc UBND thành phố Hạ Long

Thông báo

Phiếu đăng ký

Phiếu giao nhận hồ sơ

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 1201