Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá Quyền sử dụng đất đế thực hiện dự án Trung tâm thương mại tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long

Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Tên của người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long.

- Địa chỉ của người có tài sản đấu giá: số 2, phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

TT

Diện tích (m2)

Mục đích sử dụng đất

Thời hạn sử dụng đất

Hạ tầng kỹ thuật

Tài sản gắn liền với đất

Hình thức

2

3

4

5

6

7

 

Đấu giá Quyền sử dụng đất đế thực hiện dự án Trung tâm thương mại tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long

1

91.209,95

Đất trung tâm thương mại

50 năm

Người trúng đấu giá thực hiện theo QH được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Không

Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

39.214,65

Đất đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung

 

Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư theo QH được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Không

Sau khi đầu tư xong, nhà đầu tư bàn giao cho UBND thành phố Hạ Long quản lý

3. Giá khởi điếm của tài sản:

TT

Diện tích (m2)

Hình thức, thời hạn sử dụng đất

Giá khởi điểm (Đồng/dự án)

1

2

3

4

Đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long

1

91.209,95

Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng 50 năm

764.522.405.580

Tổng cộng

764.522.405.580

 
4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời hạn nộp hồ sơ: Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 03 ngày từ ngày có thông báo này (Sáng từ 7h30’đến llh30’; Chiều từ 13h00’ đến 16h30’).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại tầng 8, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long (Tòa nhà hành chính công Thành phố (cũ)) số 8A, đường 25 tháng 4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Xem chi tiết thông báo Tại đây!

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 52939