THÔNG BÁO: Về việc xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản, neo đậu phương tiện thủy, bè mảng trái phép trong khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 2219/UBND-NLN1 ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc tập trung chỉ đạo triển khai khắc phục triệt để các tồn tại về chống khai thác hải sản IUU trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 554/TB-UBND ngày 14/9/2018 của UBND thành phố Hạ Long Về việc không được thực hiện các hoạt động khai thác thủy sản tại khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long; Thông báo số 673/TB-UBND ngày 29/10/2019 của UBND thành phố Hạ Long Về việc không neo đậu phương tiện thủy, bè mảng trái phép trong khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long; Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND thành phố Hạ Long về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long thông báo:

 

Thông báo số 619/TB-UBND ngày 06/9/2023 của UBND thành phố

1. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản trái phép bắt đầu từ ngày 01/9/2023 đối với các trường hợp sau đây:

1.1. Đối với tàu cá có chiều dài từ 6 đến dưới 12m

(1) Không đăng ký tàu cá hoặc đã đăng ký nhưng chưa có Giấy phép khai thác thuỷ sản; (2) Không có sổ danh bạ thuyền viên, không có bảo hiểm thuyền viên, không có giấy chứng nhận/cam kết An toàn thực phẩm theo quy định; (3) Không kẻ biển số theo quy định tại Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 đối với tàu cá đã đăng ký và có Giấy phép khai thác thủy sản; (4) Khai thác trong vùng cấm, sử dụng ngư cụ cấm và vi phạm các quy định khác của Luật thủy sản.

1.2. Đối với tàu cá có chiều dài từ 12m đến 15m

(1) Không có Giấy chứng nhận đăng ký và Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; (2) Không có Giấy phép khai thác thủy sản; (3) Không có Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá; (4) Không có Văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng; (5) Không có Giấy chứng nhận hoặc cam kết ATTP theo quy định; (6) Không có Nhật ký hoặc báo cáo khai thác thủy sản; (7) Không có Bảo hiểm thuyền viên; (8) Không Giấy phép rời cảng hoặc Biên bản kiểm tra tầu cá rời cảng; (9) Thực hiện khai thác trong vùng cấm; (10) Sử dụng ngư cụ cấm và vi phạm các quy định khác của Luật thủy sản.

Các chủ tầu, thuyền trưởng vi phạm các nội dung nêu trên thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

1.3. Đối với tàu cá có chiều dài trên 15m

Không thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá và không thực hiện một trong các nội dung được nêu tại mục 1.2 phần 1 của Thông báo này;

Các chủ tầu, thuyền trưởng vi phạm các nội dung nêu trên thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Xử lý nghiêm hành vi neo đậu trái phép trong khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long bắt đầu từ ngày 01/9/2023 đối với các trường hợp sau đây:

Neo đậu phương tiện, bè mảng trong khu vực bảo vệ tuyệt đối Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long (trừ các phương tiện, bè mảng đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trên Vịnh Hạ Long hoặc trong trường hợp khẩn cấp có thể nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân).

Không đảm bảo các hồ sơ đã được nêu tại phần 1 của Thông báo này.

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 44163