Thông tin sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2023

I- MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT THÁNG 4/2023

1. Trong tháng 4/2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy tổ chức 12 hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào 36 lượt nội dung theo chương trình công tác và thẩm quyền, trong đó nổi bật là hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

2. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trong tình hình mới. Thành phố tiếp tục chỉ đạo việc tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19; tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19 cho các đối tượng đủ điều kiện.

3. Các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Tỉnh, Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, chủ đề công tác năm và các văn bản của Trung ương, Tỉnh mới được ban hành. Tổ chức 04 lớp bồi dưỡng cho 448 học viên (lũy kế đã mở 15 lớp với 1.180 học viên, đạt 26,3% số lớp, 19% số học viên). Trong tháng, thực hiện điều động, bổ nhiệm đối với 03 cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý; thành lập Đảng bộ cơ sở Trung tâm Y tế Thành phố; đã kết nạp 11 đảng viên, lũy kế kết nạp 120 đảng viên, đạt 26,7% kế hoạch. Từ ngày 16/3/2023 đến ngày 15/4/2023, đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên (khiển trách 06; khai trừ 06); đình chỉ sinh hoạt đảng 01 đảng viên (tổng số đảng viên đã thi hành kỷ luật từ đầu năm tới nay là 23). Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. 

4. Thành phố tiếp tục tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2023; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường, GPMB và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, kiểm tra, xử lý đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn Thành phố; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023), 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nhân dân thành phố Hạ Long trên đảo Tuần Châu (23/11/1963-23/11/2023), 30 năm Thị xã Hồng Gai trở thành Thành phố Hạ Long (27/12/1993-27/12/2023); chương trình “Toàn dân làm vệ sinh môi trường vì thành phố Hạ Long sáng, xanh, sạch, đẹp, không rác thải”; chủ động chuẩn bị, tổ chức tốt các sự kiện du lịch Hạ Long năm 2023, nhất là chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-01/5/2023, Canaval Hạ Long 2023.... Tháng 4, Thành phố đón 750 nghìn lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 1.550 tỷ đồng;tổng thu ngân sách Thành phố tháng 4 đạt 2.211,4 tỷ đồng; tổng chi ngân sách Thành phố tháng 4 thực hiện 271,2 tỷ đồng. Trong tháng, Trung tâm Hành chính công Thành phố tiếp nhận và giải quyết 5.825 hồ sơ thuộc thẩm quyền, đã giải quyết trước và đúng hạn 3.746 hồ sơ, đạt 99,6%; Thành phố đã giải quyết việc làm cho 703 lao động, đạt 34,8% kế hoạch; tăng mới 71 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 28,2% kế hoạch; thực hiện kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn đối với 176 lượt cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 05 cơ sở, số tiền 30 triệu đồng; kiểm tra 43 lượt cơ sở hành nghề y tế tư nhân, xử phạt 03 cơ sở, số tiền 94 triệu đồng. Duy trì lịch tiếp công dân định kỳ, trong tháng Thành phố đã tiếp 344 lượt công dân (314 người), số đơn phải giải quyết trong tháng 351, đã giải quyết 117 đơn, đạt 31%. Thực hiện tốt công tác quản lý người nước ngoài và hoạt động thông tin đối ngoại.

II- MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Văn bản của Tỉnh: (i1) Kết luận số 910-KL/TU, ngày 29/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  về tình hình, kết quả công tác quý I một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023; (i2) Chương trình hành động số 29CTr/TU, ngày 24/4/2023 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; (i3) Thông báo số 379-TB/UBKTTU, ngày 14/3/2023 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy về kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh và một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở; (i4) Thông báo số 889-TB/TU ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh.

2. Văn bản của Thành phố: (i1) Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 31/3/2023 của BCH đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (i2) Chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 11/4/2023 của BCH Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (i3) Quy định số 12-QĐ/TU, ngày 26/4/2023 của BCH Đảng bộ Thành phố về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tổ cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy; (i4) Thông báo số 883-TB/TU, ngày 23/3/2023 của BTV Thành ủy tại Hội nghị giao ban với các đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn khu; trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, khu phố trên địa bàn Thành phố quý I/2023; (i5) Kế hoạch số 229-KH/TU, ngày 04/4/2023 của BTV Thành ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; (i6) Kết luận số 843-KL/TU, ngày 07/4/2023 của BCH Đảng bộ Thành phố về chủ trương sáp nhập các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn các xã Dân Chủ, Quảng La; phương án sắp xếp các trường phổ thông trên địa bàn các phường Hà Trung, Hồng Hà; (i7) Kết luận số 845-KL/TU, ngày 10/4/2023 của BCH Đảng bộ Thành phố tại Hội nghị ngày 05/4/2023; (i8) Kết luận số 870-KL/TU, ngày 13/4/2023 của BCH Đảng bộ Thành phố giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với một số Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy; (i9) Kết luận số 871-KL/TU, ngày 13/4/2023 của BCH Đảng bộ Thành phố về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

(Những văn bản trên đã được gửi tới các chi, đảng bộ để tổ chức triển khai thực hiện. Cấp ủy chi bộ cần lựa chọn nội dung để phổ biến, quán triệt).

III- ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5/2023 (phục vụ cho công tác chỉ đạo của cấp ủy chi bộ)

1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890-2023); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kế hoạch số 222-KH/TU, ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xây dựng thành phố Hạ Long sáng-xanh-sạch đẹp và không rác thải”.

3. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 28/11/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 14/12/2022 của BCH Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 gắn với hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023),  60 năm Bác Hồ về thăm Nhân dân thành phố Hạ Long trên đảo Tuần Châu (23/11/1963-23/11/2023) và 30 năm ngày Thị xã Hồng Gai trở thành Thành phố Hạ Long (27/12/1993-27/12/2023).

4. Tuyên truyền về hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thông tin chính thống về cuộc xung đột Nga-Ucraina trong hơn một năm qua. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở; phát huy hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc, nhất là trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long.

5. Tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm và sự kiện; các hoạt động văn hóa, văn nghệ: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Ngày Quốc tế Lao động (01/5); Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5); Ngày thành lập Hội Người cao tuổi (10/5); Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh 19/5; Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên 18/5; Chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, Carnaval Hạ Long hè năm 2023...

IV- HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH

Tiếp tục các hoạt động hưởng ứng, hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023), số tháng 5 trích một số nội dung về Thể lệ Cuộc thi viết tìm hiểu "Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển" (theo Quyết định số 02-QĐ/BTC, ngày 11/4/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh).

1. Đối tượng dự thi: (i1) Là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại Quảng Ninh. (i2) Cá nhân hoặc nhóm tác giả có thể tham gia một hoặc nhiều tác phẩm dự thi với các hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm (nhóm tác giả không quá 05 người); (i3) Bài dự phải được viết bằng tiếng Việt; có thể viết tay hoặc đánh máy (khuyến khích bài dự thi viết tay) trên giấy khổ A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman đánh số trang theo thứ tự. Trường họp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển; không giới hạn số trang và hình ảnh minh họa (nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng vê nội dung, xuât xứ của hình ảnh, tư liệu); không chấp nhận bản sao chép dưới mọi hình thức. (i4) Nội dung bài dự thi phải trả lời đầy đủ câu hỏi do Ban Tổ chức Cuộc thi đề ra theo thứ tự từ câu 1 đến câu 6; hình thức trình bày công phu, sạch, đẹp, khoa học; có ví dụ, hình ảnh minh họa từ thực tiễn. Khuyến khích tác giả sưu tầm hình ảnh, tư liệu, tài liệu, sáng tạo các hình thức trình bày cô đọng, tính thẩm mỹ cao; (i5) Trang bìa bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu "Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triến". Các thông tin liên quan đến người dự thi bao gồm: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nghề nghiệp; thành phần dân tộc; tôn giáo; đơn vị học tập hoặc công tác; nơi thường trú; số-điện thoại liên hệ (nếu có).

3. Thời gian thi: Bắt đầu từ khi Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi đến hết ngày 01/7/2023.

4. Địa điểm nộp bài dự thi: (i1) Đối với người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Quảng Ninh: Gửi bài dự thi về Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh (Tầng 16, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành pho Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); (i2) Đối với người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ngoài tỉnh Quảng Ninh: Gửi bài dự thi về cơ quan thường trực tổ chức Cuộc thi (Ban Dân vận Tỉnh ủy, tầng 5, Trụ sở Liên cơ quan sổ 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

5. Cách chấm điểm: Bài dự thi được chấm theo thang điểm 100, trong đó: (i1) Bài thi trả lời đủ 6 câu hỏi: tối đa 90 điểm. Mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 5) trả lời đúng, ngắn gọn, súc tích theo yêu cầu của câu hỏi, có tính thời sự, tư tưởng, giáo dục, nêu gương và có sức lan tỏa cao; không sao chép của người khác; trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng: tối đa 70 điểm. Câu 6: Viết đúng, đủ nội dung, ngắn gọn, súc tích, có biểu cảm (khuyến khích các cảm nhận tự sảng tác dưới hình thức văn xuôi hoặc thơ, găn với kỷ niệm chân thực của bản thân): tối đa 20 điểm. Hình thức có tính sáng tạo, hình ảnh minh họa làm sáng tỏ nội dung, thể hiện công phu: tối đa 10 điểm.

V- GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

Tiếp tục lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong học và làm theo Bác, Thông tin sinh hoạt chi bộ tháng 5/2023 giới thiệu về ông Phạm Văn Khởi, tổ 11A, khu 4, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long tấm gương hiến đất, hiến công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư theo Nghị quyết 21- NQ/TU, ngày 31/12/2020 của BTV Thành ủy “về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn Thành phố”.

Tuyến đường và cống giáp ranh giữa khu dân cư cũ thuộc tổ 11 khu 4A và khu đô thị BIM, phường Hùng Thắng được khởi công xây dựng cuối năm 2022, với hơn 4.000m2 đất cần giải phóng mặt bằng. Giai đoạn đầu triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn khi phần lớn người dân không muốn hiến đất bởi khu vực này giờ là trung tâm của Thành phố, “tấc đất là tấc vàng”, người dân không muốn mất đi tài sản có giá trị lớn của mình.

Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội phường Hùng Thắng, người dân đã hiểu sự cần thiết và những lợi ích khi mở tuyến đường này, vì vậy một số hộ dân đã đồng thuận hiến đất, trong đó gia đình ông Phạm Văn Khởi là một trong những hộ tiên phong.

Gia đình ông Khởi đã hiến 420m2 đất, trị giá ước tính 10,5 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường. Cùng với đó, gia đình Ông chủ động chặt bỏ nhiều cây ăn quả, cây lấy gỗ vài chục năm tuổi, phá bỏ căn nhà cấp bốn gia đình đang ở, bể nước, tường rào để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công. Ông Khởi tâm sự: “Trước đây, tôi nghĩ phần đất này đã gắn bó với mình cả vài chục năm nay, là bao nhiêu tâm huyết và công sức mới có, nên tôi muốn giữ lại cho con cháu. Nhưng sau khi được lãnh đạo, cán bộ phường tuyên truyền, tôi đã nghĩ khác. Tuổi tôi cũng đã cao, không cần thiết phải giữ đất nữa, nên cống hiến để bản thân mình, gia đình mình và xã hội cùng hưởng. Cần phải làm con đường mới cho thông thoáng, đi lại thuận tiện, xây dựng nhà cửa cho khang trang, đẹp đẽ. Vậy nên, tôi hiến đất mà không tiếc gì cả”.

Việc hiến đất của ông Khởi không chỉ giúp tuyến đường được khởi công sớm mà còn có tác động mạnh mẽ tới các hộ dân khác cùng bị ảnh hưởng bởi dự án. Theo đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hùng Thắng, sau khi gia đình ông Khởi đồng ý hiến đất, bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường, đã có rất nhiều hộ dân trong khu vực đến gặp ông Phạm Văn Khởi để trao đổi, tìm hiểu xem suy nghĩ nào đã khiến ông đưa ra quyết định này và khi được ông Khởi tuyên truyền, giải thích, vận động, nhiều hộ dân đã nhận thức được lợi ích của hiện tại và thế hệ con cháu sau này được hưởng lợi từ việc làm con đường. Đến nay, trong tổng số 195 hộ nằm trong mặt bằng thực hiện tuyến đường, đã có 171 hộ ủng hộ, đồng thuận việc hiến đất để triển khai tuyến đường.

Những ngày ngày, ông Khởi tiếp tục cùng cán bộ phường Hùng Thắng tích cực đến tận nhà các hộ dân còn lại tuyên truyền, vận động họ đồng thuận hiến đất làm đường. Những việc làm ý nghĩa của ông Phạm văn Khởi đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, có tác động làm thay đổi nhận thức, hành động, cũng như nâng cao trách nhiệm của người dân, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Hạ Long ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.

 

                                                                 BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HẠ LONG

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 30897