Thu hồi chủ trương nghiên cứu quy hoạch, dự án Trường Quốc tế

Ngày 09/01/2023, UBND tỉnh đã hủy bỏ 02 văn bản: Văn bản số 2730/UBND-QH1 ngày 24/4/2019 “V/v chấp thuận địa điểm để Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng nghiên cứu quy hoạch, dự án Trường Quốc tế tại các địa phương: Hạ long, Cẩm Phả, Móng Cái”; Văn bản số 6265/UBND-QH1 ngày 29/8/2019 “V/v nghiên cứu quy hoạch, dự án Trường Quốc tế tại các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái”.

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương để nghiên cứu 04 địa điểm quy hoạch Trường Quốc tế trên địa bàn các địa phương: Hạ Long (tại khu vực phía Nam Trung tâm thể thao tỉnh Quảng Ninh thuộc phường Đại Yên và tại lô đất Trường học, diện tích 8.758m2 – Khu bán đảo 3 thuộc phường Hùng Thắng), Cẩm Phả, Móng Cái tại văn bản số 2730/UBND-QH1 ngày 24/4/2019 và gia hạn thời gian nghiên cứu đến ngày 30/12/2019 tại văn bản số 6265/UBND-QH1 ngày 29/8/2019. Tuy nhiên, đến nay phương án quy hoạch vẫn chưa thống nhất, chưa báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Ngày 11/11/2022, công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng đã có văn bản số 61B-TC16/CV/NHG đề nghị dừng nghiên cứu lập quy hoạch các dự án giáo dục nêu trên.

Phương Loan

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 4580