Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát về điều hành ngân sách và phát triển KT-XH vùng DTTS tại thành phố Hạ Long

Ngày 13/5, Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Vi Ngọc Bích, Phó TT HĐND tỉnh Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác điều hành ngân sách; chương trình phát triển KT-XH vùng DTTS, miền núi, biên giới hải đảo và phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh tại Tp Hạ Long.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố báo cáo với đoàn giám sát

Từ năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, nguồn thu gặp nhiều khó khăn, song Hạ Long đã chủ động, linh hoạt, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu. Năm 2020, thu ngân sách đạt trên 5.600 tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán tỉnh giao (hoàn thành vượt dự toán tỉnh giao 23,8 tỷ đồng). Năm 2021, thu trên 7.700 tỷ đồng, bằng 102,1% dự toán Tỉnh giao đầu năm (vượt 161,8 tỷ đồng). Quý I năm 2022, thu đạt trên 1.000 tỷ đồng, bằng 11,4% dự toán Tỉnh giao, hoàn thành kịch bản thu ngân sách quý I của Thành phố. Hạ Long đã điều hành linh hoạt các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Thành phố đã ưu tiên cao nhất việc bố trí kinh phí từ nguồn Ngân sách thành phố và nguồn xã hội hóa thông qua việc tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, các nội dung chi chưa cấp thiết để tập trung bố trí kinh phí cho mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; đồng thời dự trù nguồn kinh phí để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn phù hợp với từng cấp độ theo kế hoạch, phương án đã xây dựng.

Quang cảnh hội nghị

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được các cấp, các ngành từ thành phố đến các cơ sở quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Năm 2021, ngoài các công trình giao cho Ban quản lý dự thành phố thực hiện, thành phố đã phân bổ kinh phí cho UBND các xã đầu tư xây dựng 129 công trình hạ tầng đơn giản. Năm 2022, phân bổkinh phí đợt 1 cho UBND các xã đầu tư xây dựng 62 công trình hạ tầng đơn giản.Đã bố trí kinh phí đầu tư xây dựng 32 công trình hạ tầng thiết yếu tại các xã vùng đồng bào DTTS, miền núi. Các cơ chế, chính sách, chế độ đối với đồng bào DTTS, người uy tín trong đồng bào DTTS được thực hiện đầy đủ, kịp thời, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trong vùng đồng bào được giữ vững.

Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của HĐND tỉnh đã bổ sung nguồn lực để khuyến khích gia tăng diện tích rừng trồng gỗ lớn, cây bản địa. Năm 2021 có 51 hộ thuộc các xã Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Đồng Lâm, Dân Chủ và Tân Dân được hỗ trợ với số tiền trên 959 triệu đồng, trồng 74,28 ha, chủ yếu là các loại cây quế, trám. Quý I năm 2022, UBND Thành phố đã phê duyệt Phương án sản xuất đợt 1 của 10 xã, phường gồm: Dân Chủ, Tân Dân, Sơn Dương, Lê Lợi, Hòa Bình, Đồng Sơn, Đồng Lâm, Kỳ Thượng, Quảng La và phường Việt Hưng với tổng diện tích trên 355 ha, 159 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân. Kinh phí đề nghị hỗ trợ mua cây giống là trên 4.168 triệu đồng.Qua đó, giúp các chủ rừng trên địa bàn Thành phố có thêm sự chủ động và quyết tâm trong đầu tư sản xuất lâm nghiệp theo hướng bền vững, tạo động lực thúc đẩy gia tăng giá trị rừng trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sử dụng tài nguyên rừng tại địa phương. Ngoài ra, các chủ rừng sẽ được tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi qua các ngân hàng, thời gian cho tối đa lên tới 25 năm, cách làm này sẽ giúp các chủ rừng có thêm sự chủ động và quyết tâm trong đầu tư sản xuất mà vẫn đảm bảo sinh kế bền vững.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị bổ sung làm rõ thêm những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu, chi ngân sách, xây dựng nông thôn mới, thực hiện trồng rừng gỗ lớn, chính sách chuyển loại từ rừng, đất rừng sản xuất sang rừng, đất rừng phòng hộ…. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn giám sát, bổ sung và chỉ đạo trong thời gian tới. Đồng thời đề xuất với đoàn giám sát một số nội dung: Đầu tư hạ tầng nhà ở xã hội; xử lý rác thải sinh hoạt; hỗ trợ xe đưa đón học sinh, giáo viên ở các xã vùng sâu, vùng xa; tổ chức các lớp chất lượng cao và có cơ chế thu riêng; có cơ chế cụ thể, thu thuế thuê mặt nước; trồng rừng gỗ lớn phải mở rộng các loại cây và có cơ chế hỗ trợ; chuyển đổi đất rừng phải mở rộng đối tượng vay vốn ngân hàng; tăng cường đầu tư các thiết chế về văn hóa xã hội của đồng bào vùng sâu xa...

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Phó TT HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Vi Ngọc Bích, Phó TT HĐND tỉnh Quảng Ninh  đã biểu dương những kết quả mà thành phố Hạ Long đạt được trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh về điều hành ngân sách; Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND, ngày24/3/2021về một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững. Những đề xuất, kiến nghị của thành phố, đoàn giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp lại, chỉ đạo các ban, ngành liên quan nghiên cứu để có hướng dẫn sớm cụ thể đối với địa phương.Trong thời gian tới, đồng chí Phó TT HĐND tỉnh đề nghị phố Hạ Long: tiếp tục tăng cường thu ngân sách, thu đúng, thu đủ, đảm bảo sát thực tế, phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thường xuyên rà soát các nguồn thu, chi để có sự điều chỉnh phù hợp. Rà soát tiêu chí các xã đã về đích nông thôn mới. Tiếp tục rà soát đưa những điểm bán trú tuần của các trường học về trường chính, xây dựng các phòng học kiên cố, nhà vệ sinh tại các trường học.Thành phố tích cực thực hiện việc hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động để giảm khoảng cách chênh lệch vùng miền; Tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong việc trồng rừng gỗ lớn…

Trần Thanh- Huy Phương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 15461 Tổng lượt truy cập 1773998