Thường trực Thành ủy giao ban với Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố

Ngày 29/11/2023, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố về kết quả công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, phó bí thư thường trực Thành uỷ, chủ tịch HĐND TP chủ trì hội nghị

 Năm 2023, Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết các lực lượng, chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực, rõ nét trên nhiều lĩnh vực như: tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thành phố về phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai rộng khắp với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, nhất là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh; 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nhân dân thành phố Hạ Long và 30 năm thành lập thành phố tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân hướng về ngày trọng đại của tỉnh, thành phố.

Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí phó bí thư thường trực Thành ủy đề nghị, Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố bám sát các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Thành phố, phối hợp làm tốt công tác nhận định, dự báo, nắm chắc tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, nhất là trước, trong và sau dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thành phố (27/12/1993 -27/12/2023); tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng xuân, các Lễ hội đảm bảo đúng quy định, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn; phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội, xây dựng và thực hiện hiệu quả Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2024; Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2024 đảm bảo đúng tiến độ, quy định.

                                                                                             Linh Hương – Đoàn Việt

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 15898