Thường trực Thành ủy nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023

Sáng 12/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long, Thường trực Thành ủy đã họp, nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 của thành phố. Cùng dự có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; Trưởng các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; Chánh văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

Năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước Tỉnh giao cho TP Hạ Long là 18.383,945 tỷ đồng; trong đó tổng thu nội địa giao 18.373,823 tỷ đồng, thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh (kinh phí đảm bảo ATGT) 10,122 tỷ đồng. Dự toán thành phố giao là 18.384,710 tỷ đồng; trong đó tổng thu nội địa giao 18.374,588 tỷ đồng, thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Tỉnh (kinh phí đảm bảo an toàn giao thông) 10,122 tỷ đồng.

Dự toán chi Tỉnh giao cho TP là 3.610,756 tỷ đồng, gồm: chi đầu tư phát triển 1.759,761 tỷ đồng, chi thường xuyên 1.768,861 tỷ đồng, dự phòng ngân sách 72,013 tỷ đồng, chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Tỉnh kinh phí đảm bảo an toàn giao thông 10,122 tỷ đồng. Tổng chi NSTP phân bổ năm 2022 theo nguồn cân đối của Thành phố 3.611,521 tỷ đồng, tăng 765 triệu đồng so với dự toán Tỉnh giao, trong đó: chi đầu tư phát triển 1.773,647 tỷ đồng; chi thường xuyên 1.751,76 tỷ đồng; chi dự phòng ngân sách 75,458 tỷ đồng; chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Tỉnh (kinh phí đảm bảo an toàn giao thông) 10,122 tỷ đồng; bổ sung nguồn cải cách tiền lương từ 70% số tăng thu thuế, phí, lệ phí, thu khác theo phương án thu của Thành phố so với dự toán Tỉnh giao 535 triệu đồng.

Thành phố đã xây dựng kịch bản thu ngân sách theo từng quý; đồng thời yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường kết hợp đồng bộ giải pháp quản lý điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ bảo đảm theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định.

4 tháng đầu năm, thu nội địa các chỉ tiêu Thành phố thu thực hiện 1.607,4 tỷ đồng, bằng 23,1% dự toán Tỉnh giao, bằng 23,1% KH TP, bằng 129,8% so với cùng kỳ; Ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 2.512,9 tỷ đồng, bằng 36,1% dự toán Tỉnh giao, bằng 36,1% KHTP, bằng 132,7% so với cùng kỳ, bằng 74,8% so với kịch bản (thiếu 845,5 tỷ đồng). Có 04/12 chỉ tiêu đạt tiến độ thu bình quân (33,3%) gồm: thu khác ngân sách, thu thuế ngoài quốc doanh, thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ xí nghiệp quốc doanh địa phương. 08/12 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ thu bình quân gồm: thu phí và lệ phí; thu lệ phí trước bạ; thu thuế thu nhập cá nhân; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu cấp quyền khai thác khoáng sản; thu từ xí nghiệp quốc doanh Trung ương; thu từ hoa lợi công sản. Các chỉ tiêu xã phường trực tiếp thu đạt 7,091 tỷ đồng, bằng 17,7% kế hoạch, chưa đạt tiến độ bình quân. Trong đó có 8/33 xã phường đạt tiến độ thu bình quân; 25/33 xã phường chưa đảm bảo tiến độ thu.

Về đầu tư công, năm 2023 kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh giao cho TP là 2.118,261 tỷ đồng; Kế hoạch TP giao là 2.118,491 tỷ đồng, trong đó vốn TP tự cân đối tăng 280 triệu so với dự toán tỉnh giao. Từ các nguồn vốn được giao, HĐND TP đã phê duyệt phân bổ, bố trí kế hoạch vốn thực hiện 21 dự án đầu tư công.

Đến nay, với 9 dự án phân bổ, bố trí kế hoạch vốn tại kỳ họp HĐND tháng 12/2022 và tháng 01/2023, có 7 công trình đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng xây lắp; 1 công trình đã mở thầu, đang chấm thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện, dự kiến ký hợp đồng xây lắp và khởi công ngày 25/5/2023; 1 công trình đang trình thẩm định, phê duyệt bước thiết kế bản vẽ thi công làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến ký hợp đồng xây lắp trước 30/6/2023.

Với 12 dự án mới bổ sung danh mục khởi công mới, phân bổ vốn tại kỳ họp tháng 3/2023, có 1 công trình đã mở thầu, đang chấm thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện, dự kiến ký hợp đồng xây lắp, khởi công công trình trước ngày 25/5/2023; 3 công trình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến ký hợp đồng xây lắp, khởi công công trình trước ngày 25/5/2023; 1 công trình đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đang hoàn thiện các thủ tục để thông báo mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, dự kiến trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công lên các sở chuyên môn trước ngày 30/6/2023; 1 công trình đang trình thẩm định, phê duyệt bước thiết kế bản vẽ thi công làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công  và tổng dự toán trước ngày 30/6/2023; công trình đang hoàn thiện các thủ tục để lập, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự kiến phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 05/6/2023; 2 công trình đang lập điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy hoạch điều chỉnh (đã được duyệt), dự kiến trình thẩm định hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư trước ngày 15/5/2023.

Hết tháng 4, tổng số vốn đã giải ngân là 454,927 tỷ đồng, bằng 21,47% kế hoạch. Trong đó vốn ODA chưa giải ngân; vốn ngân sách Thành phố giải ngân 402,956 tỷ đồng, bằng 20,41% kế hoạch; vốn ngân sách cấp xã (Ngân sách Thành phố cấp hỗ trợ có mục tiêu về ngân sách phường, xã thực hiện các công trình Nghị quyết 21, các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn) đã giải ngân 51,971 tỷ đồng, bằng 41,25% kế hoạch.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân khiến các chỉ tiêu thu ngân sách đạt thấp; đồng thời đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt công tác thu – chi ngân sách những tháng tiếp theo.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu ngành thuế và các cơ quan, đơn vị liên quan của TP cần tập trung rà soát kịch bản thu – chi ngân sách theo từng quý, rà soát toàn bộ dự án kinh doanh hạ tầng và chú ý tập trung thu thuế ngoài quốc doanh; đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Đồng thời đẩy mạnh tiết kiệm chi.

Đối với công tác đầu tư công, cần hết sức chú ý tới công tác GPMB, lựa chọn nhà thầu đảm bảo đủ năng lực. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, BTV Thành ủy và UBND thành phố cũng như tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, phòng ban để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, đảm bảo đúng tiến độ; nhất là các công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Phương Loan – Huy Phương

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 7704