Tìm chủ quản lý, khai thác, vận chuyển lâm sản

Hạt Kiểm lâm TP Hạ Long hiện đang thụ lý vụ vận chuyển lâm sản (87 đoạn gỗ tròn rừng trồng loại gỗ thông nhựa không có nguồn gốc) tại tổ 4, khu 5, phường Việt Hưng, TP Hạ Long (tập kết tại thửa đất số 07, tờ bản đồ địa chính số 124) chưa xác định được chủ quản lý, vận chuyển.

Cụ thể:

Hồi 19h00 ngày 26/12/2022, nhận được nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, Tổ công tác gồm: Kiểm lâm địa bàn cùng UBND và Công an phường Việt Hưng tiến hành kiểm tra, phát hiện có 87 đoạn gỗ tròn rừng trồng loại gỗ thông nhựa, dài từ 1,9m - 4,5m, đường kính từ 13 - 30cm, khối lượng = 9,75cm3 tập kết tại thửa đất số 07, tổ 4, khu 5, phường Việt Hưng.

Tại thời điểm kiểm tra và quá trình kiểm tra không có người nhận, Tổ công tác đã thông báo rộng rãi đến nhân dân trong khu vực biết để tìm chủ sở hữu, quản lý hợp pháp số gỗ trên nhưng không thấy ai đến nhận. Tổ công tác đã lập biên bản, mời người đến chứng kiến, thuê phương tiện bốc xếp, vận chuyển về Hạt kiểm lâm TP Hạ Long để tạm giữ, giải quyết theo quy định.

Hạt Kiểm lâm TP Hạ Long thông báo: Ai là chủ quản lý hoặc ai biết chủ quản lý, người vận chuyển tập kết số gỗ trên, đến Hạt Kiểm lâm TP Hạ Long, địa chỉ: Khu 1, phường Hoành Bồ hoặc UBND phường Việt Hưng, TP Hạ Long để giải quyết.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ra thông báo lần thứ nhất, niêm yết công khai, nếu không có ai đến nhận, hết thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo lần thứ hai, nếu người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp số gỗ trên không đến nhận thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Hạt Kiểm lâm TP Hạ Long sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 16606