Tổng kết công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở, chương trình phối hợp thống nhất hành động của UB MTTQ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 1/12, Thành uỷ Hạ Long tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở, chương trình phối hợp thống nhất hành động của UB MTTQ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Cúc, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành uỷ, Trưởng BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố.

Quang cảnh hội nghị

  Năm 2022, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đã quan tâm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quyết định về công tác dân vận; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. Với tinh thần tăng cường và đổi mới trong công tác dân vận, cả hệ thống chính trị đã hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành uỷ, Trưởng BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ngày càng đi vào thực chất, đề cao trách nhiệm của cấp ủy nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phát huy trí tuệ tập thể trong việc công khai thảo luận, bàn bạc, lấy ý kiến về các hoạt động của Đảng ủy, cơ quan, giúp chuyển biến về nhận thức, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và có trách nhiệm với nhân dân góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Đồng chí Bùi Thu Nguyên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành phố báo cáo tại hội nghị

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và chủ đề công tác Mặt trận năm 2022 là “Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả”.  

Đồng chí Bùi Đức Đoàn, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ Thành phố điều hành tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, đề xuất giải pháp thực hiện tốt công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua tại địa phương, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Thành uỷ Hạ Long ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của công tác Dân vận, quy chế dân chủ cơ sở và chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Thành phố năm 2022 đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của người dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

 Đồng chí Lê Thị Kim Cúc, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Lê Thị Kim Cúc, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ và đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu công tác dân vận của Thành phố cẩn tập trung khắc phục những khó khăn, tồn tại, tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, sáng tạo; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Các địa phương, đơn vị xây dựng quy chế làm việc phải rõ người, rõ việc; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động…

Đồng chí Lê Thị Kim Cúc, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ trao Kỷ niệm chương của Ban Dân vận Trung ương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành uỷ trao Kỷ niệm chương của Trung ương MTTQ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, 14 cá nhân đã vinh dự được nhận kỷ niệm chương của Ban Dân vận Trung ương và UB Trung ương MTTQ Việt Nam. UBND Thành phố cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào Dân vận khéo và các phong trào thi đua của Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc thành phố.

 

Hồng Phương

 

 

 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 27900