TP Hạ Long: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tổ nhân dân

Ngày 12/9/2022, UBND Thành phố Hạ Long đã ban hành Quyết định số 3489/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của tổ nhân dân thuộc khu phố trên địa bàn các phường của Thành phố.

Quy chế gồm 7 chương, 22 Điều, quy định tổ chức và hoạt động của tổ nhân dân; tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng, tổ phó nhân dân, khen thưởng và kỷ luật. Theo quy chế, Tổ nhân dân gồm 1 tổ trưởng, trong quá trình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ, nếu thấy thực sự cần thiết bầu thêm 1 tổ phó nhưng phải được sự cho phép của UBND phường bằng văn bản. Tổ trưởng và tổ phó do đại diện các hộ dân trong tổ bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm trực tiếp. Tổ nhân dân được quyền bàn bạc, thống nhất chung các công việc của Tổ, các quy ước của tổ đề ra không được trái với quy định của pháp luật để phục vụ cho công tác quản lý và xây dựng tổ dân tiên tiến, khu phố văn hóa...

Quy chế cũng quy định rõ chế độ sinh hoạt, hội họp, nội dung hoạt động của tổ nhân dân; các biện pháp chế tài đối với hộ gia đình không tham gia sinh hoạt và không thực hiện các nghĩa vụ tại tổ nhân dân nơi cư trú; quy mô số hộ gia đình; quy trình thành lập, chia tách, sáp nhập tổ nhân dân mới.

Thu Hường

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 14205 Tổng lượt truy cập 5886126