TP Hạ Long: Bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của Đảng. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ TP Hạ Long quan tâm chỉ đạo. Kết quả về số lượng, chất lượng kết nạp đảng viên hằng năm đều tăng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

g

Đảng bộ Trường THPT Hòn Gai tổ chức kết nạp Đảng cho học sinh ưu tú.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long đã triển khi đồng bộ các giải pháp trong công tác phát triển đảng viên, để tiếp tục đẩy mạnh tạo nguồn, kết nạp đảng viên bổ sung cho Đảng lực lượng đảng viên trẻ, có đầy đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng của đơn vị được phân công phụ trách; lấy kết quả kết nạp đảng viên mới của các đơn vị phụ trách làm một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đồng thời, giao cho các đảng ủy, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, đánh giá nghiêm túc nguyên nhân khách quan, chủ quan và những khó khăn trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng để có giải pháp, biện pháp cụ thể ngay từ đầu nhiệm kỳ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đảng viên đề ra hằng năm và trong cả nhiệm kỳ.

Trung tâm Chính trị Thành phố Hạ Long trao chứng nhận cho học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận đảng viên mới đợt V năm 2023.

Trung tâm Chính trị Thành phố Hạ Long trao chứng nhận cho học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận đảng viên mới đợt V năm 2023

Các đảng bộ trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp Đảng đến từng chi bộ trực thuộc của đơn vị mình. Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long Phan Thị Hải Hường, việc phát triển đảng hiện nay vẫn có những khó khăn trong công tác tạo nguồn kết nạp, nhất là ở các đơn vị kinh tế tư nhân và địa bàn thôn, khu dân cư. Để tạo nguồn phát triển đảng viên mới, thành phố thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ công nhân lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, đoàn viên, hội viên của tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức các phong trào thi đua để phát hiện những nhân tố điển hình, quần chúng ưu tú.

Để tăng cường nguồn đảng viên trong các trường THPT trên địa bàn, các đảng bộ, chi bộ nhà trường đã gắn công tác phát triển Đảng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; củng cố, xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể, đồng thời, xây dựng chỉ tiêu về công tác phát triển Đảng trong học sinh gắn với nghị quyết của đảng bộ, chi bộ trường học. Thành Đoàn và Ban Chấp hành đoàn các trường học xây dựng kế hoạch tổ chức những hoạt động, phong trào cách mạng phù hợp để hỗ trợ, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, từ đó giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển Đảng trong đối tượng học sinh, giúp tăng chất lượng và số lượng đảng viên được kết nạp từ học sinh.

Với những giải pháp triển khai, công tác phát triển Đảng trên địa bàn TP Hạ Long đã đảm bảo được kế hoạch đề ra. Riêng 8 tháng năm 2023, Đảng bộ thành phố kết nạp được 365 đảng viên mới (đạt 81,11% kế hoạch). Chất lượng đảng viên được nâng lên, cơ cấu đảng viên có nhiều chuyển biến, số lượng đảng viên là nữ, dân tộc thiểu số, tôn giáo, trẻ, ở vùng sâu, vùng xa đều tăng, nhất là đã kết nạp được 69 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, 12 đảng viên là học sinh lớp 12 của các trường THPT trên địa bàn thành phố, 134 đảng viên được kết nạp ở 118/243 chi bộ thôn, khu phố.

Để nâng cao hiệu quả công tác phát triển Đảng, kết nạp đảng viên mới, TP Hạ Long có kế hoạch đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là vai trò của các tổ chức, đoàn thể quần chúng như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... Phát động phong trào hành động thiết thực tại cơ sở, thu hút đoàn viên, hội viên vào các hoạt động thực tiễn; giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đoàn viên, hội viên nhằm tạo nguồn kết nạp bền vững. Đồng thời, quan tâm hơn nữa kết nạp các đối tượng quần chúng là thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, bộ đội xuất ngũ, thanh niên ưu tú, giáo viên các trường học; linh hoạt trong việc mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để tạo thuận lợi cho các đối tượng cảm tình Đảng…

Theo Báo Quảng Ninh

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 29263