TP Hạ Long: Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư

TP Hạ Long đang triển khai nhiều giải pháp xúc tiến, thu hút đầu tư nhằm góp phần hoàn thành chủ đề công tác năm 2023 về “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, chất lượng đời sống nhân dân”.

Ngay từ đầu năm 2023, TP Hạ Long đã xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và phân công rõ trách nhiệm cụ thể, xuyên suốt đến các đơn vị liên quan, đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư trên địa bàn Thành phố. Trong quý I/2023, Thành phố đã triển khai các bước về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Thành phố đối với 3 dự án nằm trong danh mục dự án cần hoàn thiện thủ tục thu hút đầu tư đến năm 2025 gồm: Dự án Trung tâm thương mại tại phường Bãi Cháy; Dự án cụm công nghiệp phục vụ ngành công nghiệp hỗ trợ tại phường Hà Khẩu và dự án xây dựng nhà ở xã hội tại khu đô thị các phường Hà Lầm, Cao Thắng, Hà Khánh.

Ngay sau khi quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040 được phê duyệt, Thành phố đã triển khai các bước cần thiết để thực hiện các dự án nằm trong danh mục hoàn thiện thu hút đầu tư đến năm 2025

Thành phố cũng đã tăng cường công tác cải cách hành chính, chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính từ khâu tiếp nhận, đôn đốc, giám sát thực hiện đảm bảo nhanh gọn, đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ, nhất là tại bộ phận liên quan trực tiếp đến giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của công dân, doanh nghiệp; tránh tình trạng nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết trong quá trình giải quyết công việc, không để phát sinh chi phí không chính thức đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Trung tâm Hành chính công Thành phố nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính đối với tổ chức, doanh nghiệp và công dân

Ngoài ra, Thành phố đã đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ nhất là đối với các dự án công trình trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định các dự án đảm bảo tiến độ phê duyệt dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận đất đai và điều kiện cơ sở hạ tầng. Công tác GPMB tại các dự án cũng được Thành phố tập trung cao độ triển khai thực hiện nhằm tạo mặt bằng sạch để triển khai thực hiện các dự án…

Để thực hiện hiệu quả công tác thu hút đầu tư, trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; hỗ trợ các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, nhất là các dự án mang tính động lực để tạo sức lan tỏa trên địa bàn. Cụ thể, TP Hạ Long sẽ bám sát các chỉ đạo của UBND Tỉnh, các sở, ngành để sớm phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 6 làm cơ sở để phê duyệt quy hoạch chi tiết Trung tâm thương mại tại phường Bãi Cháy và triển khai các bước tiếp theo để đấu giá dự án theo quy định. Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội tại khu đô thị các phường Hà Lầm, Cao Thắng, Hà Khánh, sau khi quy hoạch sử dụng đất được cập nhật, TP sẽ trình chủ trương đầu tư để lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật nhà ở. Dự án cụm công nghiệp phục vụ ngành công nghiệp hỗ trợ tại phường Hà Khẩu, TP tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan để hoàn thiện thủ tục quy hoạch và thành lập cụm công nghiệp theo quy định.

Thành phố ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là với các tuyến kết nối liên vùng, liên tỉnh và các khu vực trọng điểm trên địa bàn để thu hút đầu tư

Bên cạnh đó, Thành phố xác định huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, trọng tâm là thu hút các nguồn lực của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và khu vực dân cư để đầu tư hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Ưu tiên nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng các cụm công nghiệp, các tuyến đường giao thông kết nối liên vùng, liên tỉnh, các khu vực trọng điểm trên địa bàn Thành phố để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

                                                       Thu Hường

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 6288