TP Hạ Long rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030

Trong 2 ngày 20-21/9, BTV, BCH Đảng bộ thành phố Hạ Long đã họp rà soát và cho ý kiến về phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Xác định tầm quan trọng của nguồn lực đất đai đối với phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, những năm qua, thành phố Hạ Long đặc biệt quan tâm triển khai đúng pháp luật về đất đai, quản lý chặt chẽ quỹ đất, lập quy hoạch sử dụng đất các thời kỳ phù hợp với quy hoạch tỉnh đã phê duyệt nhất là Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 10/02/2023.

 Quang cảnh hội nghị BCH ĐB TP kỳ họp thứ 36 khóa XXV nhiệm kỳ 2020-2025

Qua rà soát, hiện trên địa bàn thành phố đang quản lý các chỉ tiêu diện tích về nhóm đất đến năm 2030 đối với đất nông nghiệp là 83.839,32 ha, đất phi nông nghiệp 27.057,45 ha, nhóm đất chưa sử dụng là 1.463,97 ha. Để đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử sụng đất năm 2024 giao cho các địa phương, thành phố đã tính toán kỹ lưỡng phương án điều chỉnh sử dụng đất lồng ghép với hệ thống các loại quy hoạch như: Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, các quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, các quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng ngoài ra còn dựa vào các đề án, định hướng phát triển các ngành, nhu cầu sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Trong quá trình lập phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đặc biệt chú trọng các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông, lâm nghiệp phục hồi rừng phòng hộ, hoặc sản xuất phù hợp với sản xuất nông nghiệp. Đối với đất phi nông nghiệp, ưu tiên cho phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch và cho các mục đích khác với tiêu chí tận dụng tối đa lợi thế theo khu vực đặc thù, hạn chế mức thấp nhất khai thác từ đất nông nghiệp, lâm nghiệp, tập trung khai thác những vùng đất thoái hóa. Huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế, nhất là thu từ đất, đấu thầu các dự án để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Giải quyết tốt việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn thành phố. Thường xuyên rà soát, củng cố, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác địa chính, quản lý đất đai nhất là ở cơ sở.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến- Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Hạ Long kết luận hội nghị BCH ĐB TP kỳ họp thứ 36 khóa XXV nhiệm kỳ 2020-2025

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đồng chí Vũ Quyết Tiến Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long yêu cầu các cấp, các ngành, trước hết từng đồng chí cấp ủy viên phải xác định trách nhiệm trong công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch đã được phê duyệt. Xác định việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái, theo đó các cơ quan, đơn vị, địa phương phải  tăng cường kiểm tra, giám sát, chú trọng vai trò giám sát của nhân dân trong thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố; thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thực hiện thu hồi, hủy bỏ các dự án chậm triển khai hoặc không khả thi, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Hàng năm, các cấp, các ngành có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất, đánh giá những tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất để có giải pháp điều chỉnh phù hợp. Ưu tiên bố trí đất để đầu tư phát triển hạ tầng, đi trước một bước, nhằm tạo động lực thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất một cách đồng bộ, tạo điều kiện bình đẳng, thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận đất đai thông qua cơ chế thị trường; đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, phát huy hiệu quả của giá trị đất đai trong thời gian tới.

 

                                                                                         Mỹ Hạnh

         

 

 

 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 59525