TP Hạ Long sẽ phát triển thêm tối thiểu 3500 điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt trong năm 2023

Trong nhóm các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển xã hội số thuộc kế hoạch chuyển đổi số của Thành phố năm 2023, Hạ Long đặt mục tiêu sẽ phát triển thêm tối thiểu 3500 điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt.

Người dân bắt đầu hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt

Năm 2022, việc triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại TP Hạ Long đã đạt được những kết quả bước đầu. Điển hình như mô hình “Chợ công nghệ mới - Chợ 4.0” tại 3 chợ truyền thống trên địa bàn là chợ Hạ Long 1, Hạ Long 2 và Cái Dăm. Mô hình này sẽ được nhân rộng tại các chợ trên địa bàn Thành phố trong năm 2023. Thanh toán không dùng tiền mặt cũng đang được đẩy mạnh trong nhiều dịch vụ thiết yếu như thanh toán viện phí, điện, nước, mua sắm…với mục tiêu cụ thể là tỷ lệ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong thu ngân sách nhà nước đạt 90%; TTHC do công an thực hiện tối thiểu 30%; Điện, nước đạt tối thiểu 93%; Giáo dục đào tạo, Trung tâm HCC đạt tối thiểu 80%; các cơ sở Y tế Thành phố 50%; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đạt 40%; Chi trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thất nghiệp đạt 45%.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện giao dịch thanh toán nghĩa vụ tài chính đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Để đạt mục tiêu này TP Hạ Long đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, như: Đôn đốc các nhà cung cấp nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác; đẩy mạnh ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán trên thiết bị di động; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa…

                                               Thu Hường

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 5404