Trung tâm Hành chính công Thành phố: Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số

Là đơn vị đầu mối tiếp nhận, giải quyết tất cả TTHC trên địa bàn thành phố, Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long đã và đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số để nâng cao hiệu lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng dịch vụ hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

Trung tâm HCC tổ chức tập huấn chữ ký số cho cán bộ

Trung tâm luôn chú trọng công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số theo hướng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo, hướng đến tiến trình chuyển đổi số toàn diện. Trung tâm cũng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, như: Số hoá điện tử các hồ sơ TTHC, 100% TTHC thực hiện tại Trung tâm được thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin một cửa điện tử, bảo đảm việc giải quyết TTHC của các đơn vị được thực hiện công khai, minh bạch trên môi trường mạng. Ngoài ra, Trung tâm sử dụng chữ ký số cho tất cả cán bộ chuyên trách trong quy trình xử lý văn bản khép kín hệ thống quản lý văn bản; đẩy mạnh việc thực hiện thu phí qua hình thức Banking và thẻ POSS góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và thực hiện thành công cải cách hành chính, hướng tới Chính phủ số.

Các dịch vụ công trực tuyến của thành phố được cung ứng trên cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử, được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tính đến tháng 5/2022, đã cung cấp 271/281 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (đạt tỷ lệ 96,4%), trong đó có 227 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đạt 81%), tương ứng với 100% thủ tục đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đến làm thủ tục tại Trung tâm HCC Thành phố, chị Phan Thị Thanh Hà, phường Hồng Hà chia sẻ: So với trước đây, việc giải quyết các thủ tục hành chính đã được đơn giản hơn rất nhiều, tiết kiệm được thời gian, chi phí và giải quyết nhanh chóng qua môi trường mạng. Hồ sơ, thông tin cá nhân cũng được lưu trữ dễ dàng, an toàn bảo mật. Tôi thấy rất hài lòng với công tác cải cách hành chính của thành phố.

Đề án chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được xác định là một trong 15 đề án và chương trình trọng điểm được triển khai trong giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh nằm trong nhóm 3 tỉnh, thành dẫn đầu về chuyển đổi số với 3 trụ cột chính bao gồm: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

Với quyết tâm góp phần hoàn thành mục tiêu của đề án, thời gian tới, Trung tâm Hành chính công thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tham gia hiệu quả vào quá trình chuyển đổi số. Trong đó, ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC; tăng cường công tác tuyến tuyền về lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt, tích cực hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quảng Ninh và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

                                                           Thu Hường

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 40274