Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long: Hoàn thành 100% các chỉ tiêu và nhiệm vụ trong năm 2022

Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hạ Long, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Trung tâm Hành chính công và sự phối hợp đoàn kết của của cán bộ, sự đồng thuận của tổ chức, công dân, năm 2022 Trung tâm Hành chính công Thành phố Hạ Long đã được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ngay từ đầu năm 2022, Trung tâm Hành chính công luôn chủ động đề ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2022

Bước vào năm 2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm, cùng với việc thực hiện chuyển đổi số, số hoá hồ sơ, ký số quy trình và kết quả giải quyết TTHC. Tuy nhiên, Trung tâm Hành chính công luôn chủ động đề ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2022. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đôn đốc giám sát, hỗ trợ công dân luôn được chú trọng đã giúp tăng số lượt người sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích; Tỷ lệ DVC trực tuyến tăng từ 46% lên 66,32% trong 11 tháng năm 2022; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn thuộc thẩm quyền của Thành phố đạt 97,56%; Thời gian giải quyết các TTHC giảm; Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt tăng cao, đã góp phần giảm chi phí thời gian, chi phí đi lại, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao độ tin cậy, hài lòng của người dân đối với cơ quan nhà nước.

Tính đến tháng 11 Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, theo Kế hoạch 122/KH-UBND. Hoàn thành 05/05 chỉ tiêu (đạt 100%) các chỉ tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của BTV Tỉnh về Chuyển đổi số (theo Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 24/4/2022 của UBND Thành phố).

Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng DVC trực tuyến mức độ 3,4

Về nhiệm vụ năm 2023, Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân bảo đảm theo đúng quy trình, quy định; hạn chế thấp nhất hồ sơ quá hạn và hồ sơ yêu cầu bổ sung; Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, hoàn thành số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực, người dân có thể tái sử dụng kết quả trong kho dữ liệu dùng chung cho các lần thực hiện TTHC tiếp theo; hú trọng công tác tuyên truyền đến người dân về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, đặc biệt là các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử...đào tạo công dân có kỹ năng số cơ bản…

Thu Thảo

Tin tức khác

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 272 Tổng lượt truy cập 13136733