Trung tâm Truyền thông và văn hóa thành phố tổ chức thành công đợt Tuyên truyền lưu động về bầu cử tại 8 xã

Từ ngày 29/3 đến hết ngày 7/4, Trung tâm TT&VH thành phố phối hợp với UBND các xã: Kỳ Thượng, Đồng Lâm, Đồng Sơn, Tân Dân, Bằng Cả, Quảng La, Hòa Bình, Vũ Oai tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 .

 

Chương trình văn nghệ bầu cử tại xã Quảng La

Tại các xã, Đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm & văn hóa thành phố đã tổ chức tuyên truyền dưới 02 hình thức sân khấu hóa và tuyên truyền lưu động.

Xe tuyên truyền lưu động đến từng thôn của các xã

Đội tuyên truyền lưu động đã tuyên truyền bằng xe ô tô tới các thôn của 8 xã nói trên với nội dung: Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong cuộc bầu cử; các nội dung của luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Chương trình văn nghệ tại xã Vũ Oai

Các tiết mục trong chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu do các nghệ sỹ, diễn viên Trung tâm Truyền thông và văn hóa thành phố biểu diễn đã mang đến cho bà con các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước.

Xen kẽ là các nội dung tìm hiểu về luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Từ đó giúp người dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ khi tham gia bầu cử.

Chương trình văn nghệ bầu cử tại xã Tân Dân

Đợt tuyên truyền lưu động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Trần Thanh

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 16495