UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 3/2023

Ngày 22/3, UBND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố chủ trì hội nghị. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường trên địa bàn thành phố.

Trong quý I năm 2023, Thành phố quan tâm phát triển kinh tế trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là phục hồi du lịch, thu hút khách du lịch. Trong đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng 15% (dịch vụ tăng 32,2%; công nghiệp, xây dựng tăng 8,3%; nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5,4%). Tổng thu ngân sách Thành phố lũy kế đạt 3.156,8 tỷ đồng, bằng 100,5% so với cùng kỳ. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Công tác an sinh xã hội, lao động, việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm; đời sống Nhân dân tiếp tục được chăm lo, cải thiện. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe để mọi người dân hiểu và tự giác rèn luyện thể dục, thể thao nhằm nâng cao thể lực, sức khỏe và tuổi thọ, xây dựng nếp sống lành mạnh.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố chủ trì phiên họp

Thành phố chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện các mục tiêu chương trình y tế quốc gia. Nâng cao nhận thức của cá nhân, phòng, ban, đơn vị về công tác chuyển đổi số. Số hoá kết quả quyết thủ tục hành chính đạt tỷ lệ cao. Số lượng hồ sơ quá hạn giảm mạnh, tỷ lệ giải quyết đúng hạn của thành phố tăng cao, đạt trên 98%. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, đô thị, tài nguyên, môi trường được triển khai quyết liệt. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì. Quốc phòng an ninh được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, đề xuất một số giải pháp trọng tâm để hoàn thành mục tiêu đề ra trong quý II năm 2023. Đánh giá kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu dự họp trực tiếp tại trung tâm UBND Thành phố

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố nhấn mạnh: các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tập trung rà soát tất cả các chỉ tiêu kinh tế trong quý I cũng như kết quả thực hiện kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, chủ động các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, kịch bản tăng trưởng, chủ đề công tác năm 2023; Đẩy nhanh công tác hoàn thiện, trình duyệt các đồ án quy hoạch phân khu trên cơ sở Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 đã được phê duyệt; Chuẩn bị các điều kiện kích cầu và phát triển du lịch; Nắm bắt tình hình, hỗ trợ hoặc đề nghị các cấp có thẩm quyền hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhằm phát triển, phục hồi kinh tế trên các lĩnh vực; Đẩy mạnh công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn năm 2023; Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công các công trình trọng điểm; Hoàn thiện hồ sơ pháp lý để sớm khởi công các dự án Nhà ở xã hội tại các dự án; Rà soát các vị trí để xây dựng các điểm trung chuyển rác hợp vệ sinh, nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn Thành phố; Chỉ đạo các xã hoàn thiện thủ tục đầu tư, khởi công các công trình hạ tầng nông thôn mới, hướng dẫn các xã lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ công dân đăng ký, tạo lập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, định danh điện tử mức 2...

Trần Thanh - Đoàn Việt

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 26621