Xây dựng Hạ Long "Kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình"

Năm 2024 tỉnh xác định chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, các cấp ủy đảng, chính quyền TP Hạ Long đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vào cuộc với quyết tâm cao nhất để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 và chủ đề công tác năm của tỉnh; tạo đà hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Xây dựng Hạ Long "Kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình"

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án xây dựng cầu thay thế tràn qua suối thôn Đất Đỏ, xã Tân Dân.

Linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành
Triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Tỉnh ủy "Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024" và chủ đề công tác năm của tỉnh, Thành ủy Hạ Long đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 12/12/2023. Trong đó mục tiêu tổng quát được thống nhất là: Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, chủ động, tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo xây dựng TP Hạ Long "Kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình"; đồng thời đề ra 20 chỉ tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Bí thư Thành ủy Hạ Long, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi phường Việt Hưng.

Cụ thể hóa Nghị quyết, từ đầu năm 2024 đến nay BCH Đảng bộ, BTV Thành ủy đã ban hành 341 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, khoa học, rõ việc, rõ trách nhiệm thực hiện, rõ thời gian hoàn thành. Các nhiệm vụ vừa tập trung vào những vấn đề cấp bách đặt ra, vừa chú trọng những chủ trương lớn mang tính chiến lược lâu dài, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu của cả giai đoạn 2020-2025. Đồng thời tập trung rà soát, kiểm điểm tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung đã chỉ đạo; các kết luận hội nghị đều được cụ thể hóa thành các văn bản làm cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long, chia sẻ: Thành phố xác định nhiệm vụ năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Thành ủy yêu cầu tất cả các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với tinh thần cao nhất. Trong đó, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành phù hợp với điều kiện cụ thể thực tiễn để vận hành các chủ trương, chính sách phù hợp. Đích đến của mọi công tác chỉ đạo, điều hành là tất cả mọi việc phải tạo ra sản phẩm; sản phẩm đó phải đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Kỳ vọng những mục tiêu cao hơn

Lãnh đạo TP Hạ Long chúc mừng lễ cưới của tỷ phú Ấn Độ được tổ chức tại Hạ Long, tháng 2/2024. (Ảnh đơn vị cung cấp)

Năm 2024 thành phố phấn đấu đón trên 9,5 triệu lượt du khách, tổng thu từ du lịch đạt 21.000 tỷ đồng trở lên. Để đạt mục tiêu này, năm 2024 thành phố sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng đồng bộ hiện đại, có sản phẩm đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao, phát huy các giá trị bản sắc và đặc trưng văn hóa vùng cao, du lịch biển, du lịch trải nghiệm, sinh thái rừng và du lịch tâm linh. Trong đó tập trung thu hút đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế vùng nước và hệ sinh thái rừng ngập mặn khu vực Vịnh Cửa Lục; đẩy nhanh chuyển đổi số, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực du lịch..

Thành phố phát triển thương mại trên cơ sở tiếp tục khai thác hiệu quả các lợi thế về hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại hiện đại, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm thương mại mới tại phường Bãi Cháy, đảm bảo đến năm 2025 đưa Trung tâm vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của thành phố.

Nhà thầu thi công dự án tỉnh lộ 342 nối Hạ Long - Lạng Sơn. Ảnh: Đỗ Phương

Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Hạ Long trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, cuối năm 2023 thành phố đã tổ chức thành công hội thảo khoa học về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển bền vững TP Hạ Long với trên 500 đại biểu tham dự, trong đó có nhiều giáo sư, học giả, nhà khoa học hàng đầu về văn hóa. Thành phố rà soát các di sản, di tích văn hóa để quản lý, bảo vệ, lập quy hoạch, dự án tu bổ, bảo tồn, tôn tạo nhằm phát huy giá trị và phát triển du lịch bền vững. Đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, di tích văn hóa Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, Đền thờ vua Lê Thái Tổ, Cụm di tích núi Bài Thơ; đẩy mạnh phát triển các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên cơ sở khai thác, phát huy lợi thế của các di tích lịch sử cách mạng, bản sắc văn hoá dân tộc các xã vùng cao.

Để tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, thành phố đang đẩy nhanh hoàn thành quy hoạch, tạo quỹ đất thu hút đầu tư xây dựng các CCN mới, di dời hoặc dừng hoạt động các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị, kiên quyết thực hiện lộ trình đóng cửa mỏ.

Nâng cao chất lượng giá trị gia tăng của nông sản, thành phố đã làm việc với các đơn vị tư vấn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất, hình thành các sản phẩm theo chuỗi, có sức cạnh tranh trên thị trường. Mục tiêu là phấn đấu đến hết năm 2024 thành phố có thêm ít nhất 10 thôn đạt chuẩn NTM; xã Vũ Oai đạt NTM nâng cao; các xã Sơn Dương, Bằng Cả, Dân Chủ đạt NTM kiểu mẫu điển hình.

Các lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ công trình NTTS trái phép trên biển.

Tháng 1/2024, thành phố đã hoàn thành xử lý những trường hợp NTTS trái phép, nhất là trong vùng lõi Di sản Vịnh Hạ Long. Thành phố đang thực hiện quy hoạch các điểm NTTS ngoài vùng lõi Vịnh Hạ Long (vùng đệm) làm cơ sở thu hút đầu tư.

Thành phố quyết liệt khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị đầu tư công; hoàn thiện các thủ tục đầu tư nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, nhất là các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, có tính kết nối và lan tỏa, những dự án trọng điểm gắn biển chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, như: Trụ sở liên cơ quan khối UBND, khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; cải tạo, mở rộng Đền thờ vua Lê Thái Tổ; xây dựng Quảng trường, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật kết nối Khu văn hóa núi Bài Thơ; đường nối từ tỉnh lộ 342 đến QL279 qua trung tâm xã Sơn Dương; cải tạo chỉnh trang khu trung tâm các xã; xây mới, sửa chữa nhà văn hóa các xã, phường… Thành phố phấn đấu đến 31/12/2024 giải ngân 100% kế hoạch vốn bố trí dự toán trong năm, trong đó đến hết quý III/2024 giải ngân đạt tối thiểu 80% kế hoạch vốn giao đầu năm.

Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, thành phố tập trung nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, không để phát sinh hộ nghèo, xây dựng thành phố "3 không" (không để mất vệ sinh môi trường; không để ăn xin, ăn mày lang thang; không để mất ANTT, hình thành điểm nóng).

Theo Báo Quảng Ninh

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 67232