Xét tuyển hợp đồng lao động trong chỉ tiêu hợp đồng lao động mà UBND Tỉnh giao năm 2023, vào làm việc tại Trung tâm Hành chính công, thành phố Hạ Long

Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long thông báo xét tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại Trung tâm Hành chính công Thành phố năm 2023, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu và vị trí xét tuyển hợp đồng lao động

1. Chỉ tiêu cần tuyển hợp đồng lao động: 01 người.

2. Vị trí việc làm cần xét tuyển hợp đồng lao động: Hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo quy định, có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký xét tuyển hợp đồng lao động:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xét tuyển xác định.

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; sẵn sàng nhận nhiệm vụ tăng cường đi hỗ trợ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cho các phường, xã trên địa bàn Thành phố.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp với một vị trí việc làm cần tuyển dụng theo thông báo tuyển dụng, khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải đầy đủ các thành phần hồ sơ, cụ thể như sau:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định (theo mẫu gửi kèm).

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng.

- Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ tại Trụ sở Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long (Hồ sơ nộp không trả lại).

IV. Tiếp nhận hồ sơ

Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển trong thời hạn nhận hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 13/3/2023 đến hết ngày 24/3/2023 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Tầng 3, Trụ sở Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long (Đường 25/4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

V. Hình thức xét tuyển HĐLĐ

Sau ngày hết hạn nhận hồ sơ, Hội đồng xét tuyển HĐLĐ tổ chức xét tuyển theo phương thức xét tuyển 2 vòng, gồm:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của ví trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

+ Hình thức kiểm tra: Phỏng vấn.

+ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển HĐLĐ.

+ Thời gian kiểm tra: Không quá 30 phút (thí sinh sau khi bốc đề phỏng vấn được chuẩn bị câu trả lời không quá 15 phút).

+ Thí sinh trúng tuyển sẽ thực hiện điều động làm việc giữa 02 cơ sở (Cơ sở 1 tại phường Hồng Gai; Cơ sở 2 tại phường Hoành Bồ) và tăng cường đi hỗ trợ các phường, xã khi được Lãnh đạo phân công.

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 5458