Xúc tiến đầu tư

Ngày 8/8/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2184/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Kế hoạch vốn đầu tư công của TP Hạ Long năm 2023 là 2.118 tỷ đồng, là địa phương có vốn xây dựng cơ bản nhiều nhất tỉnh. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh...

Danh mục các công trình của thành phố đang đầu tư (tính đến 15/11/2022)

Danh mục các công trình của thành phố đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2022 (tính đến 15/11/2022)

Việc thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ theo Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày...

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2022

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được tỉnh Quảng Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt...

Ngày 29/9, HĐND thành phố khoá II nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, thống nhất nhiều nội dung quan trọng thuộc...

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Hạ Long

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 16966