Xúc tiến đầu tư

Sau hàng loạt những khó khăn, đến nay, cầu Cửa Lục 3 đang khẩn trương bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai...

Chiều 2/11, đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, PCT thường trực UBND thành phố chủ trì hội nghị nghe báo cáo đề xuất phương án đầu tư nhà máy xử lý rác thải...

Thu hút đầu tư vào địa bàn luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Thành phố Hạ Long đã và đang nỗ lực thực hiện. Đặc biệt, năm 2023 với chủ đề...

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác...

Ngày 8/8/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2184/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Kế hoạch vốn đầu tư công của TP Hạ Long năm 2023 là 2.118 tỷ đồng, là địa phương có vốn xây dựng cơ bản nhiều nhất tỉnh. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh...

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13125