Lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 9 tại các phường Hà Khẩu, Đại Yên thành phố Hạ Long

Nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/2/2023, UBND Thành phố đang tổ chức nghiên cứu lập “Điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 P Phân khu 9 tại các phường Hà Khẩu, Đại Yên.

Hồ sơ, tài liệu, file số, bản đồ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch Phân khu 9 được đăng tải trên Cổng TTĐT thành phố và được UBND các phường Hà Khẩu, Đại Yên tổ chức thông tin rộng rãi, đầy đủ đến các tổ dân, khu phố và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, tham gia ý kiến vào hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch phân khu 9 theo mẫu phiếu góp ý hoặc bằng văn bản.

Xem chi tiết hồ sơ và mẫu phiếu góp ý tại đây:

1. Văn bản của UBND TP Hạ Long về việc thực hiện lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 9 tại các phường Hà Khẩu, Đại Yên

2. Phiếu ý kiến

3. Đồ án Lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 9 tại các phường Hà Khẩu, Đại Yên.

4. Sơ đồ vị trí, bản đồ ranh giới và phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch

5. Bản đồ ranh giới khu vực nghiên  cứu lập quy hoạch

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 22066