Thông báo hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai đã có kết quả giải quyết nhưng công dân chưa đến nhận

Trung tâm HHC thông báo hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai đã có kết quả giải quyết (GCN QSDĐ, quyền sở hữu căn hộ) nhưng công dân chưa đến nhận tại Trung tâm Hành chính công

Xem chi tiết thông báo tại đây:

 /ckfinder/userfiles/files/2023_235_%20CV%20TB%20ton%20bia%20cac%20chung%20cu%20(1)%20(1).docx

Xem chi tiết danh sách tại đây:

/ckfinder/userfiles/files/2023_235_%20DS%20bia%20ton%20cac%20chung%20cu%20(1).xlsx

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 17827