Thông tin tuyên truyền

Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh...

Luật cư trú năm 2020 (Luật số 68/2020/QH14) được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Trong thời gian vừa qua trên các...

Để triển khai Luật Cư trú năm 2020, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các...

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh sau tác động của dịch bệnh covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số...

Ngày 16/6/2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 với nhiều...

Ngày 26/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV. Trên cơ sở...

Hiện nay nhà nước đang có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vậy xác định doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Mới đây, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 55/2022/TT-BQP hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách...

Mới đây, ngày 8/9/2022, Bộ Y tế đã đưa ra thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 mới nhất. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 51024