Thông tin tuyên truyền

Từ ngày 01/01/2023, Sổ hộ khẩu và Sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng. Theo hướng dẫn của Bộ Công an, dùng thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử là 1...

Ngày 7/2/2023, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND công nhận các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Hạt Kiểm lâm TP Hạ Long hiện đang thụ lý vụ vận chuyển lâm sản (87 đoạn gỗ tròn rừng trồng loại gỗ thông nhựa không có nguồn gốc) tại tổ 4, khu 5,...

Hạt Kiểm lâm TP Hạ Long hiện đang thụ lý vụ vận chuyển lâm sản (87 đoạn gỗ tròn rừng trồng loại gỗ thông nhựa không có nguồn gốc) tại tổ 4, khu 5,...

Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh...

Luật cư trú năm 2020 (Luật số 68/2020/QH14) được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Trong thời gian vừa qua trên các...

Để triển khai Luật Cư trú năm 2020, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các...

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh sau tác động của dịch bệnh covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số...

Ngày 16/6/2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 với nhiều...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 14929