Trung tâm Hành chính công Thành phố: Quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Bước vào năm 2023 với nhiều thách thức, ngay từ đầu năm, Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long đã nỗ lực, quyết tâm cao nhất thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của thành phố và chủ đề công tác về “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân” với phương châm đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, chủ động và sáng tạo.

Để đảm bảo hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 của thành phố, Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long đã rà soát các kế hoạch, chương trình theo chức năng nhiệm vụ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

Lãnh đạo Trung tâm quán triệt Nghị quyết số 71-NQ/TU của BCH Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Trong đó, thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% TTHC được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn. 100% các hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Tỉnh, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân bảo đảm theo đúng quy trình, quy định; hạn chế thấp nhất hồ sơ quá hạn và hồ sơ yêu cầu bổ sung. 100% hồ sơ có yêu cầu bổ sung, hồ sơ bị quá hạn có đính kèm văn bản yêu cầu bổ sung, văn bản xin lỗi tổ chức, công dân. Rà soát, hoàn thiện toàn bộ quy trình nội bộ, quy trình liên thông, quy trình điện tử giải quyết đối với từng thủ tục hành chính, đảm bảo rõ thời gian, rõ trách nhiệm của các phòng ban đơn vị trong từng bước của quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

 Trung tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ

Đồng thời Trung tâm tiếp tục phối hợp với các phòng ban chuyên môn đẩy mạnh rà soát, đề xuất phân cấp, phân quyền trên cơ sở đảm bảo đúng quy định và nguyên tắc quản lý (nhất là các lĩnh vực về đất đai, xây dựng...) để giảm các khâu trung gian, đơn giản hoá quy trình giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Tiếp tục triển khai sử dụng chứng thư số thứ 2 đối với các phòng ban chưa triển khai để đảm bảo toàn bộ quy trình giải quyết TTHC được thực hiện hoàn toàn khép kín ngay tại Trung tâm. Hạn chế thấp nhất số phản ánh kiến nghị của người dân về quá trình giải quyết TTHC và đảm bảo 100% phản ánh, kiến nghị được giải quyết. Tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng của người dân đạt 99% trở lên

Đặc biệt, Trung tâm Hành chính công sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai số hoá và thực hiện ký số đối với 100% hồ sơ thủ tục hành chính theo quy trình 5 bước trên môi trường điện tử tại Trung tâm (trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định đặc thù của từng ngành như: kết quả phải in và ký trực tiếp trên phôi, thẻ hoặc giấy tờ có kích thước đặc biệt, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền phê duyệt của các cơ quan Trung ương...). Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Đề án: Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử (Đề án 06); Đề án thí điểm chuyển giao cho Bưu điện thực hiện một số TTHC.

 Cán bộ Trung tâm tham gia các lớp tập huấn chuyển đổi số

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, chú trọng công tác tuyên truyền đến người dân về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, đặc biệt là các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử...phối hợp đào tạo công dân có kỹ năng số cơ bản.

Cùng với đó, mỗi cán bộ cán bộ làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nội quy, quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động.

                                                             Thu Hường

Tin tức khác

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 107 Tổng lượt truy cập 13132232