BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Tên cơ quan, đơn vị: Ban Dân vận Thành ủy

- Địa chỉ: Số 26 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long

- Điện thoại: 0203.3.692.282

- Email:bdv.hl@quangninh.gov.vn

II. Chức năng - nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị:

Là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác Dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Thành ủy.

III. Tổ chức - Bộ máy:

- Đồng chí: Bùi Đức Đoàn
- Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Thể dục thể thao
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị Hành chính.
- Điện thoại: 0913.268.880
- Email: buiducdoan@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Bùi Thị Thu Nguyên
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Bí thư chi bộ Ban Dân vận
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa, Cử nhân Kinh tế.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị Hành chính.
- Điện thoại: 0912.405.515
- Email: buithithunguyen@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Trần Công Chỉnh
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế, Thạc sĩ quản lý Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị Hành chính.
- Điện thoại: 0983.725.998; 0967.371.766
- Email: trancongchinh@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 65175