BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên cơ quan: Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố Hạ Long

- Địa chỉ: Số 3, phố Bến đoan, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.825.408

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Ban Kinh tế - Xã hội hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các thành viên của Ban chịu trách nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban trước Hội đồng nhân dân thành phố và Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban về nhiệm vụ, quyền hạn được Ban phân công cụ thể như sau:

1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo và dân tộc ở địa phương.

2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.

4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

5. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.

6. Ban Kinh tế - Xã hội chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Huyền
- Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố
- Điện thoại:0973311888; 0936874777
- Email: nguyenthithuhuyen.hl@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Bùi Thị Huyền Trang
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban kinh tế - xã hội
- Điện thoại: 0915.462.846
- Email: Buithihuyentrang@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 26534